Навчання та підтримка дітей з порушеннями інтелектуального розвитку в умовах війни: поради педагогам

  • Олена Чеботарьова
Ключові слова: учні з порушеннями інтелектуального розвитку, дистанційне навчання, інформа- ційно-комунікаційні технології, психоемоційний стан, спеціальні методи і прийоми, практичні ре- комендації.

Анотація

У статті розкривається актуальність проблеми організації навчання і підтримки учнів з порушен-
нями інтелектуального розвитку в умовах запровадження воєнного стану в країні. Представлено
аналіз літературних джерел, нормативних документів і сучасних вітчизняних досліджень щодо про-
блем підтримки і допомоги учням з особливими освітніми потребами в умовах кризових викликів
і перспектив їх вирішення.
Представлено методичні рекомендації фахівцям щодо організації допомоги і навчання дітей в умо-
вах воєнного стану, презентовано сучасне навчально-методичне забезпечення навчання учнів з
порушеннями інтелекту. Акцентується увага на необхідності врахування під час навчання певних
психофізичних обмежень у дітей з порушеннями інтелектуального розвитку.
Окреслено вагомість інформаційно-комунікаційних технологій для дистанційного навчання учнів з
особливими освітніми потребами, необхідність створення системи навчальних ресурсів для школярів.
Репрезентовано серію актуальних навчально-методичних посібників, які висвітлюють питання органі-
зації, забезпечення методичного супроводу онлайн-навчання дітей; представлено важливі корекційні
прийоми, дотримання яких сприятиме підвищенню ефективності освітнього процесу учнів з порушен-
нями інтелектуального розвитку. Особлива увага приділяється необхідним психолого-педагогічним
умовам психологічного налаштування учнів до нового розпорядку дня, максимальному врахуванню
індивідуальних психофізичних можливостей дітей, використанню різних способів передачі інформа-
ції тощо. Акцентується увага на перспективі подальшого дослідження з окресленої проблематики.

Посилання

Особлива дитина: навчання і виховання. 2022. − №3 – С. 40-51
Опубліковано
2022-09-15
Як цитувати
Чеботарьова, О. (2022). Навчання та підтримка дітей з порушеннями інтелектуального розвитку в умовах війни: поради педагогам. Особлива дитина: навчання і виховання, 107(3), 40-51. https://doi.org/10.33189/ectu.v107i3.113

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають