Науково-методичні підходи до реалізації змісту освіти учнів із порушеннями інтелектуального розвитку згідно концепції НУШ

  • Олена Чеботарьова Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
Ключові слова: типова освітня програма, нова українська школа, зміст навчання, учні з порушеннями інтелектуального розвитку, ключові компетентності, загальнонавчальні уміння, життєва компетентність.

Анотація

Висвітлено основні науково-методичні підходи щодо розроблення та реалізації змісту Типової освітньої програми початкової освіти дітей із порушеннями інтелектуального розвитку для 1, 2 класів згідно з Концепцією Нової української школи. Обґрунтовано та представлено основну мету початкової освіти дітей із порушеннями інтелектуального розвитку, методичні підходи та принципи побудови програми, ключові компетентності та загальнонавчальні вміння, які закладено у її зміст програми. У програмі визначено відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу, вказано вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання (предметно орієнтовані компетентності).

Охарактеризовано основні складові інтегрованих курсів, як сучасних освітніх тенденцій; структуру програми: орієнтовний зміст навчального матеріалу, предметно-орієнтовані компетентності, життєва компетентність, які інформують учителя щодо результатів сформованості в учнів пізнавальних та соціально-адаптивних здібностей відповідно до мети та змістового наповнення галузі. Представлено методичні основи реалізації освітніх галузей та інтегрованих курсів.

Посилання

1. Закон України Про освіту http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
2. Концепція НУШ: https://mon.gov.ua
3. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів з порушеннями інтелектуального розвитку / навч.-метод. посібник / авт.: О. В. Чеботарьова, Г. О. Блеч, І. В. Гладченко, С. В. Трикоз, І. В. Бобренко та ін.: за ред.: О. В. Чеботарьової, І. В. Гладченко. – К., ІСП НАПН України, 2016. – 87 с. – електронний доступ: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/707790
4. Державний стандарт: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/prozatverdzhennya-derzhavnogostandartu-pochatkovoyi-osviti
5. Типова освітня програма початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 1 класів з інтелектуальними порушеннями (2018) [режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/71142]
6. Типова освітня програма початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 2 класів з інтелектуальними порушеннями (2019) [режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/716955/ ; http://ispukr.org.ua/?p=4091#.XyEvvquyDMw]/
7. Чеботарьова О. В. Реалізація компетентнісного підходу у навчанні школярів з порушеннями інтелектуального розвитку / О. В. Чеботарьова //Діти з особливими потребами в освітньому просторі: збірник матеріалів V Міжнародного конгресу зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології «Діти з особливими потребами в освітньому просторі», 10–11 жовтня 2019 року, чернігів (Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка). – Київ: Симоненко І. В., 2019. – с. 197–201.
8. Чеботарьова О. В. Теоретичні та методичні основи реалізації змісту освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку // Теорія і практика спеціальної педагогіки та психології: збірник наукових праць. вип. 9. К., 2018. с. 75–80.
Опубліковано
2020-02-03
Як цитувати
Чеботарьова, О. (2020). Науково-методичні підходи до реалізації змісту освіти учнів із порушеннями інтелектуального розвитку згідно концепції НУШ. Особлива дитина: навчання і виховання, 4(93), 68-76. https://doi.org/10.33189/ectu.v4i93.42

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають