Дистанційне навчання учнів з порушеннями інтелектуального розвитку: реалії та перспективи

  • Олена Чеботарьова Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
Ключові слова: учні з порушеннями інтелектуального розвитку, дистанційне навчання, інформацій- но-комунікаційні технології, практичні рекомендації.

Анотація

У статті розкривається актуальність проблеми організації дистанційного навчання учнів з порушен-
нями інтелектуального розвитку в умовах запровадження карантину внаслідок пандемії COVID-19.
Представлено аналіз літературних джерел, нормативних документів та сучасних вітчизняних до-
сліджень щодо проблем організації дистанційного навчання учнів з особливими освітніми потре-
бами та перспектив їх вирішення. Охарактеризовано проблеми організації, навчально-методичного
забезпечення дистанційного навчання, необхідність створення системи навчальних ресурсів для
учнів; наявність певних психофізичних обмежень у дітей зі складними порушеннями розвитку.
Окреслено важливість інформаційно-комунікаційних технологій для дистанційного навчання учнів
з особливими освітніми потребами: можливість подолання просторових та часових обмежень, роз-
ширення меж навчання та супроводу, можливість навчання в індивідуальному темпі; участь дітей у
заходах різного формату тощо. Репрезентовано актуальний навчально-методичний посібник «По-
радник батькам: практичні рекомендації під час дистанційного навчання дітей з інтелектуальними
порушеннями» (2020 р.), який висвітлює питання організації, забезпечення методичного супроводу
онлайн навчання дітей в домашніх умовах; пропонує покрокові інструкції та пам’ятки щодо адап-
тації та подачі навчального матеріалу, важливі корекційні прийоми, дотримання яких сприятиме
підвищенню ефективності освітнього процесу учнів з порушеннями інтелектуального розвитку.
Особлива увага приділяється необхідним психолого-педагогічним умовам та правилам організації
дистанційного навчання: психологічному налаштуванню учнів до нового розпорядку дня, макси-
мальному урахуванню індивідуальних психофізичних можливостей дітей, вирішенню технічних
питань щодо забезпечення навчання в домашньому освітньому просторі, використанню різних
способів передачі інформації та ін. Автором представлено алгоритмічні кроки та практичні реко-
мендації щодо організації дистанційного навчання учнів з порушеннями інтелектуального розвитку
на початковому етапі його реалізації. Акцентується увага на перспективі подальшого дослідження
з окресленої проблематики.

Посилання

Особлива дитина: навчання та виховання. 2(102). 2021. 20-30
Опубліковано
2021-06-17
Як цитувати
Чеботарьова, О. (2021). Дистанційне навчання учнів з порушеннями інтелектуального розвитку: реалії та перспективи. Особлива дитина: навчання і виховання, 102(2), 20-30. https://doi.org/10.33189/ectu.v102i2.68

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають