Інструкції авторам

Подати статтю до журналу можна двома способами.

1. Скористайтесь посиланням на сторінці подання

2. Надішліть вашу статтю та всі матеріали на нашу електронну адресу: osoblyva.dytyna@gmail.com (цей варіант доступний до 1 березня 2020)

 

Щоби подати статю, підготуйте та надішліть нам:

- авторську довідку (завантажити зразок)

- скановану копію підписки журналу «Особлива дитина: навчання і виховання» (http://www.pedpresa.com.ua);

- оформлений відповідно до Правил оформлення рукопис статті (завантажити приклад рукопису)

  

Правила оформлення рукописів

Стаття надсилається у форматі Microsoft Word з розширенням .doc, .docx або .rtf.

Мова публікації: українська або англійська.

Обсяг статті: 12 – 21 сторінок (разом із анотаціями, таблицями, графіками і літературою).

Оформлення статті:

- поля: зверху і знизу – 2,5 см, зліва – 3 см, праворуч – 1,5 см;

- шрифт – Times New Roman, кегль – 14, інтервал 1,5, абзацний відступ – 1,25;

- авторські акценти виділені курсивом, підкреслення не допускаються;

- всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, після відповідного посилання;

- всі ілюстрації (рисунки, схеми, малюнки тощо) мають бути чіткими і розбірливими.

Реквізити статті:

- УДК;

- НАЗВА СТАТТІ (українською, російською та англійською мовами);

- анотації (українською і російською мовами – 100 – 150 слів; англійською – 150 – 250 слів);

- ключові слова 3 – 5 слів (українською, російською та англійською мовами);

- текст;

- ЛІТЕРАТУРА оформлена відповідно до вимог ДАК (Бюлетень ДАК України. – 2008. – № 3. – С. 9 – 13), інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними й коректними URL-адресами.

- REFERENCES:

Якщо немає перекладу бібліографічних даних джерела на англійську мову, то транслітеруються прізвища й ініціали авторів, назви статей та видання.

Для транслітерації українських джерел рекомендуємо скористатися он-лайн сервісом: http://www.slovnyk.ua/services/translit.php.

Для транслітерації російських джерел рекомендуємо скористатися он-лайн сервісом: http://translit.ru.

Послідовність і оформлення елементів транслітерації джерел відповідно до вимог АРА, 2010.

Якщо є переклад бібліографічних даних джерела англійською мовою (назва статей і видання), то транслітеруються лише прізвища й ініціали авторів. Послідовність і оформлення елементів бібліографічних даних відповідно до вимог АРА, 2010.

 

За вимогами Державної атестаційної комісії України (ДАК) наукова стаття має містити такі змістові елементи:

-Актуальність проблеми дослідження

-Аналіз наукової літератури з проблеми, виокремлення невирішених раніше аспектів  проблеми

-Мета статті

-Виклад основного матеріалу дослідження

-Висновки і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі

 

У разі виявлення невідповідності оформлення статті вимогам Керівництва для авторів редакція повертає авторам матеріали на доопрацювання.

 

 

Довідка від автора

Приклад оформлення статті

Приклад оформлення списку використаних джерел

 

 

 

Адреса редакції

04060, Київ, вул. М. Берлинського, 9

тел. +380 44 440-42-92

http:/ojs.csnukr.in.ua

e-mаil:osoblyva.dytyna@gmail.com (подання статей)