Засенко В’ячеслав Васильович (Україна), доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік), радник директора Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
http://orcid.org/0000-0003-0325-4578 
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=5ONQ6ZQAAAAJ
V.V.Zasenko@gmail.com – головний редактор

Прохоренко Леся Іванівна (Україна), доктор психологічних наук, професор, директор Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
http://orcid.org/0000-0001-5037-0550 
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=iw9z-WIAAAAJ
lesya-prohor@ukr.net – заступник головного редактора

Ванчова Аліcа (Словаччина), доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту спеціальної педагогіки, Педагогічний факультет, Університет Каменського (Братислава, Словаччина)
https://orcid.org/0000-0001-6885-4166
pdf.sekretariat.ksped@uniba.sk

Гарчарікова Терезія (Словаччина), доктор філософії, доцент, завідувач кафедри спеціальної освіти Інституту спеціальної педагогіки, Педагогічний факультет, Університет Каменського (Братислава, Словаччина)
https://orcid.org/0000-0002-9749-9754
harcarikova@fedu.uniba.sk

Данілавічютє Еляна Анатоліївна (Україна), кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, докторант, Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
https://orcid.org/0000-0003-3911-7612
https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=HM6KLLAAAAAJ
elyana_d@ukr.net

Душка Алла Луківна (Україна), доктор психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами, Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
http://orcid.org/0000-0003-0805-7813
https://scholar.google.com/citations?user=wGREGrMAAAAJ&hl=uа
a0509999100@gmail.com

Клопота Євгеній Анатолійович (Україна), доктор психологічних наук, професор кафедри психології, професор Запорізького національного університету http://orcid.org/0000-0001-6060-0540
https://scholar.google.com/scholar
klopota-ea@ukr.net

Кобильченко Вадим Володимирович (Україна), доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу освіти дітей з порушеннями зору Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
https://orcid.org/0000-0002-7717-5090
https://scholar.google.com.ua/citations?user=uDzZgLcAAAAJ&hl=uk&oi=sra
vadimvk@ukr.net

Кульбіда Світлана Вікторівна (Україна), доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу навчання жестової мови Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
https://orcid.org/0000-0002-0194-3495
https://scholar.google.com.ua/citations?user=LF1S4HoAAAAJ&hl
svk5554@gmail.com

Луньов Віталій Євгенійович (Україна), кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри загальної і медичної психології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, провідний науковий співробітник лабораторії психології навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України
https://orcid.org/0000-0002-7085-8454
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ZGJNvCsAAAAJ
lunyov_vitaliy@ukr.net

Мамічева Олена Володимирівна (Україна), доктор психологічних наук, професор, декан факультету спеціальної освіти Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет», Україна;
https://orcid.org/0000-0001-5299-7939
https://scholar.google.com/citations?user=szg6uyYAAAAJ&hl=uа&oi=ao
lena_sk_74@ukr.net

Омельченко Ірина Миколаївна (Україна), доктор психологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами, Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
https://orcid.org/0000-0002-4698-0273
https://scholar.google.com.ua/citations?user=GAmVacUAAAAJ&hl=uk
iraomel210781@ukr.net

Панок Віталій Григорович (Україна), доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України
https://orcid.org/0000-0003-1421-0554
https://scholar.google.com.ua/citations?user=6O_hgykAAAAJ&hl=uk
panokvitaly@ukr.net

Супрун Микола Олексійович (Україна), доктор педагогічних наук, професор, Миколаївський національний педагогічний університет імені В. О. Сухомлинського
https://orcid.org/0000-0002-4198-9527
https://scholar.google.com.ua/citations?user=Ii4QDgYAAAAJ&hl=uk
suprun62@ukr.net

Рапіна Лідія Анатоліївна (Україна), науковий співробітник відділу психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, publications@spp.org.ua – технічний редактор