Публікаційна політика

Редакція журналу дотримується сучасних етичних стандартів щодо публікацій, що сприяє підвищенню їхньої якості й зростанню довіри з боку суспільства до результатів наукових пошуків.

 

Під час підготовки рукописів авторам необхідно уникати:

- фабрикацій та фальсифікацій даних (видумування чи перекручування отриманих результатів дослідження);

- плагіату (запозичення ідей, даних і матеріалів третіх осіб без вказівки на їхнього автора);

- неоригінальності (повторного опублікування одних і тих же статей, результатів дослідження, ідей тощо);

- сумнівності авторства (всі зазначені у публікації автори повинні зробити значний науковий внесок у дослідження, описане в рукописі).

 

Подаючи статтю на розгляд до журналу «Особлива дитина: навчання і виховання», автори автоматично підтверджують, що:

- стаття є оригінальною, не була раніше ніде опублікована та не знаходиться на розгляді до публікації у іншому виданні (публікація статті в більш ніж в одному журналі може зашкодити репутації авторів і журналів);

- стаття не містить відомості, заборонені до опублікування згідно чинного законодавства України;

- мають усі права на статтю та згоду співавторів на її опублікування;

- авторські права на статтю раніше не передавались та не будуть передаватись у майбутньому третім особам;

- у статті не порушено права інтелектуальної власності інших осіб, за виключенням цитування, що не перевищує 15% від загального обсягу статті.

 

Подаючи статтю на розгляд до журналу «Особлива дитина: навчання і виховання», автори автоматично надають право видавцю на:

- опублікування твору, його поширення та розміщення у вітчизняних та міжнародних електронних бібліотеках, каталогах й наукометричних базах;

- внесення редакторських та коректорських правок, що не порушують змісту статті;

- використання інформації про авторів та статтю (ПІБ, ел.пошта, місце роботи авторів, анотація, ключові слова список використаних джерел, тощо) шляхом розміщення в різних каталогах, базах даних та інформаційних системах;

 

Автори погоджуються з політикою видання щодо неможливості відкликання власної публікації, яка прийнята до розгляду.