НА ШЛЯХУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОСТУПУ. ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ БІНАРНИХ УРОКІВ ДЛЯ УЧНІВ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ

  • Світлана Кульбіда Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
Ключові слова: інтегроване навчання, бінарний урок, українська жестова мова, українська мова, методика, вчителі, жестова двомовність, комунікативне освітнє середовище

Анотація

Дослідницький пошук сучасної педагогіки (сурдопедагогіки) в контексті Нової української школи переживає період переосмислення підходів, поступово відмовляється від усталених поглядів і традицій. Прагнення сучасних майстрів педагогічної справи удосконалити педагогічний, інтегрований, жестовий двомовний процес обумовило позитивну тенденцію у розробленні бінарних уроків. Мета статті: представити методичні засади проведення бінарного уроку вчителем жестової мови та вчителем-предметником у спеціальних закладах для учнів з порушеннями слуху. Результати статті. Сутність бінарного уроку полягає у побудові навчального процесу двома фахівцями-предметниками і розглядається (зарубіжними і вітчизняними дослідниками), зокрема, як явище фундаментальних наук, інтеграція навчання, що є вищою формою втілення міжпредметних зв’язків на якісно новому рівні навчання, загалом у сучасному дискурсі Нової української школи, як інноваційна сторінка педагогіки (інтегровані курси початкового навчання). Бінарний урок з «Української жестової мови» і будь-якого предмету – це така скоординована форма організації навчально-пізнавальної, комунікативної діяльності учнів з порушеннями слуху (ПС) під керівництвом двох педагогів, яка є продовженням урочної тематичної роботи і спрямована не лише на удосконалення предметних компетенцій з двох дисциплін, а й творчої комунікативної мовленнєвої активності учнів. Висновки. На основі здійсненого аналізу зарубіжних і вітчизняних джерел з проблеми дослідження встановлено підвищену зацікавленість педагогів-майстрів до проблеми організації інтегрованого навчання (бінарних уроків), відмінностей від спільного навчання в інклюзивних класах і традиційного – у спеціальних школах. Окреслено бінарні особливості: загальні (структура бінарного уроку, етапи проведення) та спеціальні, що стосуються вибору теми, визначення мети, організаційно-педагогічних умов, планування, проведення, визначення переваг бінарного уроку поряд з традиційним, які відповідають потребам учнів з порушеннями слуху, одночасно розвиваючи їхню комунікацію у формах мовлення, співпрацю, критичне мислення, діалогічну взаємодію.

Посилання

Особлива дитина: навчання і виховання. №2(110). 2023. с. 106-128

Опубліковано
2023-10-25
Як цитувати
Кульбіда, С. (2023). НА ШЛЯХУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОСТУПУ. ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ БІНАРНИХ УРОКІВ ДЛЯ УЧНІВ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ. Особлива дитина: навчання і виховання, 110(2), 106-128. https://doi.org/10.33189/ectu.v110i2.140

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають