ЖЕСТОВИЙ ДВОМОВНИЙ ПIДХIД У ПРАКТИЦI СПЕЦIАЛЬНИХ ЗАКЛАДIВ УКРАЇНИ

  • Світлана Кульбіда Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
Ключові слова: українська жестова мова, учителі жестової мови, спеціальна освіта, навчальний підхід.

Анотація

Упродовж останніх п’ятнадцяти років міжнародні дослідження щодо позицій жестової двомовності
в освіті глухих зростають. Українські дослідники відділу навчання жестової мови Інституту спеці-
альної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук,
Канадсько-Український Альянс залучені в спільний дослідницький процес. Аналітичну розвідку
присвячено сучасному стану впровадження жестової двомовності в спеціальній освіті глухих осіб.
Відбувається рух від застосування одномовного (усно-словесного підходу до визнання і застосу-
вання позицій жестової двомовності в освіті глухих.
Мета – визначення підходів навчання в діяльності спеціальних, ікклюзивних закладів для глухих учнів,
представлення позицій жестової двомовності керівників, учителів жестової мови спеціальних закла-
дів України для збільшення діалогу на означену тему. Методи – використано пошукову методологію
дослідження (Робсон, 2002), як спосіб знайти «що відбувається», «шукати нове розуміння». Осно-
вні джерела даних включали: шістдесят анкет для тридцяти директорів, тридцяти вчителів жестової
мови, тридцяти спеціальних закладів для глухих і зі зниженим слухом дітей, поглиблені інтерв’ю з
учасниками анкетування. Дискурсивний аналіз застосовано до емпіричного матеріалу, щоб зрозу-
міти нову практику жестового двомовного підходу вчителів жестової мови за останні десятиліття.
У результатах проаналізовані шляхи підвищення ефективності білінгвального підходу в спеціаль-
них закладах: вивчення предмета «Українська жестова мова» (УЖМ), професійне зростання вчи-
теля жестової мови в рівнях кваліфікаційних категорій, організація курсів підвищення кваліфікації,
підвищення якості викладання предмета, удосконалення програмного забезпечення, забезпечення
навчально-методичною літературою, пропозиції щодо покращення якості вивчення та викладання
предмета «УЖМ», наявність кабінету УЖМ, наявність педагогів з числа осіб з порушеннями слуху.
Висновки вміщують позиції жестової двомовності, які формують передумови в зміні поглядів, в
організації і діяльності спеціальних закладів для осіб з порушеннями слуху в Україні в контексті
оновленого розуміння ролі, місця і значення української жестової мови поряд зі словесною – укра-
їнською мовою. Поступова перебудова організаційних основ професійної діяльності вчителя жес-
тової мови, детермінованих новим формуванням розуміння білінгвальності, розроблення методик
предмета, рівнів професійної компетентності, відкриття кабінету УЖМ тощо. І хоч це перші кроки,
вони стають відкритішими і поширеними для більшості сурдопедагогічної спільноти як чуючих, так
і глухих педагогічних фахівців.

Посилання

Особлива дитина: навчання і виховання. №4(108). 2022. С.20-26
Опубліковано
2022-12-23
Як цитувати
Кульбіда , С. (2022). ЖЕСТОВИЙ ДВОМОВНИЙ ПIДХIД У ПРАКТИЦI СПЕЦIАЛЬНИХ ЗАКЛАДIВ УКРАЇНИ. Особлива дитина: навчання і виховання, 108(4), 20-26. https://doi.org/10.33189/ectu.v108i4.119

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають