Вивчення будови словосполучення на уроках української мови з використанням української жестової мови у 5 класі спеціальних закладів загальної середньої освіти (90) (на допомогу практикам)_

  • Світлана Кульбіда Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
Ключові слова: українська мова, українська жестова мова, будова словосполучення, головне слово, залежне слово, розбір словосполучення, жест, компетенції, тести.

Анотація

Розроблено методику формування понять і закономірностей з теми «Будова словосполучення»
у 5 класі учнями з порушеннями слуху спеціальних закладів загальної середньої освіти
(Н 90). Державна мова освітньої галузі «Мови і літератури» опановується з урахуванням
особистісно орієнтованого, компетентнісного, комунікативно діяльнісного підходів, умов
специфіки опанування навчального матеріалу, програмних засад вивчення української мови у
5 класі спеціальних закладів, міжпредметних зв’язків української та української жестової мови.
Розкрито поетапне (пізнавально-збагачувальний (формування уявлення про
словосполучення), репродуктивно-діяльнісний (формування понять і закономірностей
функціонування словосполучення), креативно-дослідницький (формування теоретичних
понять і закономірностей побудови словосполучень) засвоєння навчального матеріалу з
урахуванням концепту «Українська жестова мова у комунікативній діяльності».
В авторській методиці «Будова словосполучення» представлено три аспекти: перелік і
зміст компетенцій теоретичного і практичного рівнів, які глухі учні п’ятого класу набудуть
на основі засвоєних знань, умінь, розумінь і перекладу; системи вправ, правил, завдань,
які спрямовані на розвиток і вдосконалення жестомовної комунікативної компетенції,
граматико-орфографічних умінь учнів із порушеннями слуху, їхнього жестового,
дактильного, калькованого, писемного мовлення; орієнтовні тестові завдання, що
відповідають зовнішньому незалежному оцінюванню (ЗНО).
Ключові слова: українська мова, українська жестова мова, будова

Посилання

Особлива дитина: навчання та виховання. 2(98). 2020. 20-40
Опубліковано
2021-05-05
Як цитувати
Кульбіда, С. (2021). Вивчення будови словосполучення на уроках української мови з використанням української жестової мови у 5 класі спеціальних закладів загальної середньої освіти (90) (на допомогу практикам)_. Особлива дитина: навчання і виховання, 98(2), 20-40. https://doi.org/10.33189/ectu.v98i2.59

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають