Конфігурація як компонент жесту

  • Світлана Кульбіда Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
Ключові слова: конфігурація, варіант показу, малюнок, лінгвальна категорія, українська жестова мова, опис конфігурації, розміщення долоні (кулака), пальців, жестова одиниця.

Анотація

Стаття присвячена вивченню конфігурації як структурного компонента жесту в українській жестовій мові і є логічним продовженням аналітичних розвідок у галузі структурної лінгвістики з питань жестоутворення. Уточено кількість конфігурацій в УЖМ, порівняно з кількісними показниками інших жестових мов. Досліджено кожну конфігурацію з наданням детального опису та можливого варіанту, зазначено приклади застосування одноручних (дворучних симетричних) жестових одиниць.

Посилання

1. географічний жестівник: континенти, країни, міста. – с. кульбіда, і. чепчина, н. адамюк, в. кириченко. – посібник. – київ: спктБ утог. –2014. – 96 с.
2. Димскис Л .С. изучаем жестовый язык. л. димскис. пособие. Минск.– 2002. с. 4.
3. Зборовська Н. А. особливості лінгвістичного дослідження української жестової мови у доробку р. г. краєвського, н. зборовська, с. кульбіда // жестова мова й сучасність : зб. наукових праць. – вип. 2– київ. –2007.– с.197 – 210.
4. Иванюшева Н. В. Мимико-жесткуляторная речь. н. иванюшева. учебное пособие. – к., 1969. – 249 с.
5. кінетичні особливості української жестової мови. частина перша. с. кульбіда. жестівник «українська жестова мова». режим доступу http://lib.iitta.gov.ua/707284/.
6. кінетичні особливості української жестової мови. частина друга. с. кульбіда. жестівник «українська жестова мова». режим доступу http://lib.iitta.gov.ua/707467/.
7. кінетичні особливості української жестової мови. частина третя. с. кульбіда. жестівник «українська жестова мова». режим доступу http://lib.iitta.gov.ua/707468/.
8. Краєвський Р. Г. Мова жестів глухих. к. : радянська школа, 1964.
9. Кульбіда С. В. дотримання мовленнєвої норми при опануванні дактилем нечуючими учнями. / с кульбіда./ психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями слуху та інтелекту / за ред. в. і. Бондаря, в. в. засенка. – к.: тов. «поліпром».– 2007. – с. 65 – 76.
10. Кульбіда С. В. жест як елемент жестикуляції. локалізація – компонент жесту / с. в. кульбіда // жестова мова й сучасність: збірник наукових праць. – 2010. – вип. 5. – C. 159 – 175. режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/1980/
11. Кульбіда С. В. жест як основний компонент жестової мови. с. кульбіда.-жестова мова й сучасність : зб. наук. праць. – к.: науковий світ, 2010. – вип. 5. – с. 159 – 175.
12. Кульбіда С. В. теоретико-методичні засади використання жестової мови у навчанні нечуючих : монографія / с. в. кульбіда. - к. : поліпром, 2010. – 503 c.
13. українська дактилологія : науково-методичний посібник. – с. кульбіда. - к.: педагогічна думка, 2007. – 328 с.
14. український жестівник для батьків. жестівник. - напн україни, ін-т спец. педагогіки, лаб. жестової мови, укр. т-во глухих. – к.: спктБ утог, 2011. – 380 с. 15. українська жестова мова. жестівник : навчальний посібник / с. кульбіда, і. чепчина, н. адамюк. – к.: педагогічна думка], 2012. – 206 с.
Опубліковано
2020-01-16
Як цитувати
Кульбіда, С. (2020). Конфігурація як компонент жесту. Особлива дитина: навчання і виховання, 4(89), 15-31. https://doi.org/10.33189/ectu.v4i89.6

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають