Концептуальні засади психологічної допомоги молодшим школярам із порушеннями зору та їх найближчому соціальному оточенню

  • Вадим Кобильченко Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
Ключові слова: психологічна допомога, молодші школярі з порушеннями зору

Анотація

Доведено, що слабка функціональна готовність чи неготовність до школи, відсутність навчальної мотивації призводять у кінцевому результаті до того, що школа стає для дітей з порушеннями зору постійним джерелом стресу. Визначено, що психологічна допомога – це система заходів, спрямованих на пом’якшення дії подій, пережитих як «труднощі життя», а також вирішення особистісних та інших проблем людини або цілих груп (зокрема, родини) засобами практичної психології. Встановлено, що надання психологічної допомоги в психологічній парадигмі потребує переходу від класифікації, заснованій на феномені хвороби (медична парадигма), до власне психологічної класифікації людських проблем. З’ясовано, що зміст психологічної допомоги полягає в забезпеченні емоційної, значеннєвої й екзистенціальної підтримки людині або співтовариству в складних ситуаціях, що виникають у ході особистісного й соціального буття.

Посилання

1. Алешина Ю. Е. индивидуальное и семейное психологическое консультирование / Ю. е. алешина. – 2-е изд. – М.: независимая фирма «класс», 2000. – 208 с.
2. Бондаренко А. Ф. психологическая помощь: теория и практика / а. Ф. Бондаренко. – изд. 3-е, испр. и доп. – М. : независимая фирма «класс», 2001. – 336 с.
3. Гришанова З. И. к вопросу о диагностике психического здоровья личности / з. и. гришанова, е. в. левченко // прикладная психология. – 2002. – № 2. – с. 90–96.
4. Дефектологічний словник: навч. посіб. / за ред. в. і. Бондаря, в. М. синьова. – к. : «Мп Леся», 2011. – 528 с.
5. Кобильченко В. В. теоретичні основи психолого-педагогічного супроводу молодших школярів з порушеннями зору / в.в. кобильченко; інститут спеціальної педагогіки напн україни. – полтава: тов «Фірма «техсервіс», 2017. – 367 с.
6. Психологический словарь / под общ. ред. а. в. петровского, М. г. Ярошевского. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : политиздат, 1990. – 494 с.
7. Шувалов А. В. психологическое здоровье человека / а. в. Шувалов // вестник пстгу IV: педагогика. психология, 2009. – вып. 4 (15). – с. 87–101
Опубліковано
2018-05-11
Як цитувати
Кобильченко, В. (2018). Концептуальні засади психологічної допомоги молодшим школярам із порушеннями зору та їх найближчому соціальному оточенню. Особлива дитина: навчання і виховання, 4(89), 7-14. https://doi.org/10.33189/ectu.v4i89.4

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають