Адаптаційний потенціал особистості як внутрішній чинник успішної адаптації молодших школярів із порушеннями зору

  • Вадим Кобильченко Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
Ключові слова: соціальна адаптація, адаптивність, шкільна дезадаптація, адаптаційний потенціал особистості, молодші школярі з порушеннями зору.

Анотація

Визначено, що соціальна адаптація трактується як процес активного пристосування індивіда до умов соціального середовища. Не зважаючи на безперервність адаптації, це явище пов’язують, насамперед, з періодами кардинальної зміни життєдіяльності індивіда і його соціального оточення. У дитинстві таким періодом передусім є початок шкільного навчання.

Визначено, що під адаптивністю зазвичай розуміють наявність певних здібностей, що дають змогу особистості найбільш швидко й адекватно вирішувати проблемні ситуації та нормалізувати свою взаємодію з середовищем. Теоретично обґрунтовано структуру адаптаційного потенціалу особистості, розроблено його модель. Розкрито сутність та функції адаптаційного потенціалу особистості як внутрішнього чинника успішної соціальної адаптації молодших школярів із порушеннями зору.

Посилання

1. Erikson E. H. Identity and the Life Cycle / E. h. Erickson. – New York : Int. Univ. Press, 1959. – P. 45–55.
2. Kobylchenko Vadym. Personal well-being as theoretical construct / Vadym Kobylchenko // TEKA-Archives of the Commission of Medical Sciences, Polish Academy of Sciences Branch in Lublin. – Lublin: Towarzystwo Wydawnictw Naukowych LIBROPOLIS, 2014. – Vol. 2. – № 1. – P. 9–13.
3. Александровская Э. М. психологическое сопровождение школьников. Учебное пособие для вузов. / Э. М. александровская, н. и. кокуркина, н. в. куренкова – М.: академия, 2002. – 208 c.
4. Венгер А. Л. психологическое консультирование и диагностика. часть 1. / а. л. венгер. – М.: Генезис. 2001. – 128 с.
5. Григорьева Л. П. Формирование высших форм зрительного восприятия как основа компенсации нарушений когнитивного развития детей / л. п. Григорьева // дефектология. – 2000. – № 1. – с. 3–15.
6. Дорожевец Т. В. психологическая помощь детям: арт-техникики активизации внутренних ресурсов ребенка // практична психологія та соціальна робота / т. в. Дорожевец. – 1998. – № 6–7. – с. 37– 42.
7. Кобильченко В. В. теоретичні основи психолого-педагогічного супроводу молодших школярів з порушеннями зору / в. в. кобильченко. – полтава: тов «Фірма «техсервіс», 2017. – 367 с.
8. литвак а. Г. тифлопсихология / а. Г. литвак.– М. : просвещение, 1985. – 208 с.
9. солнцева л. и. современная тифлопедагогика и тифлопсихология в системе образования детей с нарушениями зрения. – М. : полиграф-сервис, 1999. – 180 с.
10. Титкова М. С. рефлексивная активность в структуре адаптационного потенциала личности : автореф. … канд. дис. психол. наук. / М. с. титкова. – спб., 2007.
Опубліковано
2020-02-03
Як цитувати
Кобильченко, В. (2020). Адаптаційний потенціал особистості як внутрішній чинник успішної адаптації молодших школярів із порушеннями зору. Особлива дитина: навчання і виховання, 3(92), 64-75. https://doi.org/10.33189/ectu.v3i92.33

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають