Зорове сприймання та його порушення в дитячому віці

  • Вадим Кобильченко Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
Ключові слова: зір, зорові функції, зоровий аналізатор, зорове сприймання, порушення зору

Анотація

Встановлено, що в процесі пізнання навколишнього світу найважливіша роль належить зору, а саме – зоровому сприйманню. Зір також є засобом спілкування між дитиною й батьками, іншими дорослими і дітьми, спілкування з навколишнім світом. З’ясовано, що відсутність зовнішніх впливів або ж їх істотне обмеження (сенсорна депривація), змінює нормальне співвідношення біологічних, психологічних і соціальних чинників у психічному розвитку дітей. Доведено, що порушення зору в дитини можуть викликати значні утруднення в процесі її розвитку, навчання й виховання. Обґрунтовано, що проблема пошуку оптимальних методів і засобів навчання та виховання дітей з аномаліями зору тісно пов’язана з розумінням психофізіологічних механізмів, що лежать в основі відповідного дефекту. Встановлено, що порушення зорового аналізатора і його провідних шляхів негативно позначається на формуванні у дитини психіки й складних психічних процесів, а згодом – і на розвитку особистості загалом.

Посилання

1. Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды / Б. Г. Ананьев. – М., 1980. – 287 с. – (собр. соч.: т. 2).
2. Брунер Д. С. Психология познания / Д. С. Брунер – М., 1977. – с. 14–130.
3. Грегори Р. Л. Глаз и мозг: психология зрительного восприятия / Р. Л.; Грегори [пер. С англ. Е.Д. Хомской]. – М.: Прогресс, 1970. – 271 с.
4. Григорьева Л. П. Формирование высших форм зрительного восприятия как основа компенсации нарушений когнитивного развития детей / Л. П. Григорьева // Дефектология. – 2000. – № 1. – с. 3–15.
5. Кобильченко В. В. Психологічний супровід дітей дошкільного віку з порушеннями зору: монографія / В. В. Кобильченко. – Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2015. – 205 с.
6. Кобильченко В. В. Теоретичні основи психолого-педагогічного супроводу молодших школярів з порушеннями зору / в. в. кобильченко. – полтава: тов «Фірма «техсервіс», 2017. – 367 с.
7. Кобыльченко В. В Становление личности дошкольника в норме и при нарушениях зрения: монография / В. В. Кобыльченко.. Saarbrücken: lAp lAMBERt Academic publishing, 2015. 540 с.
8. Литвак А. Г. Тифлопсихология / А. Г. Литвак. – М., Просвещение, 1985. – 206 с.
9. Лурия А. Р. Высшие корковые функции человека и их нарушение при локальных поражениях мозга / А. Р. Лурия – М.: изд-во АПН РСФСР, 1969. – 504 с.
10. Моргулис И. С. Организация коррекционно-воспитательного процесса в школе слепых / И. С. Моргулис – к., 1991. – ч. і. – 112 с.
11. Павлов И. П. Полн. собр. соч. / И. П. Павлов – М.:л., 1951. – 257 с. – (т. III. – кн. 2.).
12. Сеченов И. М. Избранные философские и психологические произведения / И.М. Сеченов – М, 1947. – с. 394–397.
13. Синьова Є. П. Особливості розвитку та виховання особистості при глибоких порушеннях зору: монографія / Є. П. Синьова. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – 442 с.
14. Солнцева Л. И. Введение в тифлопсихологию раннего, дошкольного и школьного возраста / Л. И. Солнцева – М.: Полиграфсервис, 1997. – 124 с.
Опубліковано
2020-02-03
Як цитувати
Кобильченко, В. (2020). Зорове сприймання та його порушення в дитячому віці. Особлива дитина: навчання і виховання, 4(93), 46-59. https://doi.org/10.33189/ectu.v4i93.40

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають