ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ, В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ (МОДУЛІ 4, 5 ТА КУРС З ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ)

  • Світлана Литовченко Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
  • Oксана Таранченко Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
  • Валентина Жук Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
  • Віра Литвинова Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
  • Володимир Шевченко Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
  • Ольга Вовченко Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
Ключові слова: спеціальна педагогіка, освіта дітей з порушеннями слуху, діти з особливими освітніми потребами, діти з порушеннями слуху, підвищення кваліфікації педагогів

Анотація

Модель сучасного педагога передбачає готовність до застосування нових освітянських ідей, здатність навчатися, бути у постійному творчому пошуку, володіти інтерактивно-комунікативними технологіями та засобами дистанційної форми роботи. Це потребує неперервного професійного розвитку, самоосвіти, підвищення кваліфікації. Актуальність проблеми зумовлює мету статті: представити «Програму підвищення кваліфікації педагогів, які навчають дітей з порушеннями слуху, в умовах воєнного стану та відновлення України» (модулі 4, 5 та курс з психологічної підтримки), підготовлену за результатами дослідження «Науково-методичне забезпечення навчання дітей раннього та дошкільного віку з порушеннями слуху» (2021-2023). Дослідження виконувалося відділом освіти дітей з порушеннями слуху Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України. Перша частина «Програми підвищення кваліфікації педагогів, які навчають дітей з порушеннями слуху, в умовах воєнного стану та відновлення України» (вступ та модулі 1-3) представлено у попередній публікації (збірник «Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови», Випуск 22, 2023). Основними методами визначено: теоретичний аналіз літературних джерел та результатів сучасних досліджень, представлених у наукових виданнях, зокрема включених до наукометричних баз даних Index Copernicus, Google Scholar, Scopus, Web of Science та ін.; аналіз нормативно-правових документів, сайтів закладів освіти та установ; узагальнення досвіду проведення курсів підвищення кваліфікації педагогів в Інституті спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України. На виконання окреслених завдань: презентовано «Програму підвищення кваліфікації педагогів, які навчають дітей з порушеннями слуху, в умовах воєнного стану та відновлення України», зокрема зміст 4, 5 модулів та курс з психологічної підтримки учасників освітнього процесу: учнів, педагогів, батьків. За результатами апробації програму рекомендовано до впровадження в системі підвищення кваліфікації психолого-педагогічних кадрів (спеціальних закладів освіти, закладів з інклюзивним навчанням, інклюзивно-ресурсних центрів), а також системі вищої освіти для формування професійної компетентності майбутніх фахівців психолого-педагогічного профілю.

Посилання

Особлива дитина: навчання і виховання. №2(110). 2023. с. 68-104

Опубліковано
2023-10-25
Як цитувати
Литовченко, С., ТаранченкоO., Жук, В., Литвинова, В., Шевченко, В., & Вовченко, О. (2023). ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ, В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ (МОДУЛІ 4, 5 ТА КУРС З ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ). Особлива дитина: навчання і виховання, 110(2), 68-104. https://doi.org/10.33189/ectu.v110i2.139

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають