ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ: ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС

  • Світлана Литовченко Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
  • Микола Супрун Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, Миколаїв, Україна
  • Віталій Литовченко Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
Ключові слова: спеціальна освіта, спеціальна психологія, психолого-педагогічний супровід, діти з порушеннями слуху, освіта дітей з порушеннями слуху, історія спеціальної освіти

Анотація

Статтю присвячено проблемі організації навчання та супроводу дітей з особливими освітніми потребами, зокрема дітей з порушеннями слуху. Мета статті: здійснити історичний аналіз розвитку спеціальної освіти в Україні, що доцільно розглядати як основу сучасних підходів до психолого-педагогічного супроводу дітей з порушеннями слуху. Методи дослідження: історико-логічний аналіз психолого-педагогічної, сурдопедагогічної літератури, нормативно-правових документів; зіставлення та узагальнення результатів наукових досліджень; термінологічний аналіз, який забезпечив розкриття сутності педагогічних явищ, що досліджувалися, за допомогою виявлення та уточнення значення поняття – «психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями слуху». Результати. Упродовж ХХ ст. прогресивні ідеї, задекларовані та визначені на рівні теорії, не були реалізовані на практиці: важливість раннього розвитку, урахування індивідуальних можливостей, створення умов для розвитку комунікативних навичок, важлива роль батьків тощо. Серед моментів, які з позиції сьогодення можна визначити як негативні: пріоритет медичного підходу до організації навчання та супроводу; нозологічний принцип визначення моделі навчання та послуг для дитини; відсутність варіативності, недостатня реалізація індивідуального підходу, починаючи від програмного забезпечення тощо. Висновки: незважаючи на недоліки у розвя’занні означених проблем у попередні періоди, прогресивні ідеї було значною мірою покладено в основу сучасних підходів до організації та змісту системного супроводу дітей з порушеннями слуху. Водночас аналіз результатів підтвердив необхідність удосконалення системи психолого-педагогічного супроводу дітей з порушеннями слуху на основі інтеграції вже наявного національного та кращого зарубіжного досвіду з урахуванням сучасних ціннісних та методологічних орієнтирів, а також суспільного запиту.

 

Посилання

Особлива дитина: навчання і виховання. №1(113). 2024. с.65-87

Опубліковано
2024-03-30
Як цитувати
Литовченко, С., Супрун, М., & Литовченко, В. (2024). ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ: ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС. Особлива дитина: навчання і виховання, 113(1), 65-87. https://doi.org/10.33189/ectu.v113i1.165

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають