Формування предметної діяльності дошкільників з порушеннями зору

  • isp200 isp200
Ключові слова: дотикове обстеження предметів, дошкільники з порушеннями зору.

Анотація

У статті розглядаються питання процесу пізнання навколишнього світу дошкільниками з порушен-
ням зору, допомоги в оволодінні прийомами та способами сприймання явищ природи й предметної
діяльності. Особлива увага приділена розвитку пізнавальних процесів дітей дошкільного віку: до-
тиковому сприйманню, наочно-логічному мисленню, предметно-практичній діяльності.
Розумовий розвиток є важливою складовою розвитку особистості дошкільника, зокрема його піз-
навальної сфери, предметно-практичної діяльності. Одним із важливих напрямів у розвитку пізна-
вальної діяльності дошкільників є створення умов, що забезпечують повноцінний розумовий роз-
виток дітей, пов’язаний із формуванням стійких пізнавальних інтересів, умінь і навичок розумової
діяльності, якостей мислення, творчої ініціативи.
Метою статті є розгляд питання ефективного формування активного дотикового сприймання в ді-
тей з глибокими порушенням зору, пізнання властивостей навколишніх предметів і формування
уявлень про довкілля в процесі виховання дошкільників з порушенням зору.
У процесі формування дотикового сприймання оточуючих предметів ми використовували спеці-
альну організацію навчального процесу, необхідною умовою якого був розвиток наочно-логічного
мислення дошкільника з порушеннями зору, його повноцінна взаємодія зі світом реальних речей,
у процесі якої він використовує і перетворює їх на основі вироблених способів дій, з урахуванням
закономірностей та особливостей сприймання, розвитку своїх пізнавальних можливостей.
Результатом роботи з формування предметної діяльності дошкільників з порушеннями зору є форму-
вання в них повноцінних уявлень про навколишній світ, оточуючі предмети, орієнтування в просторі,
розвиток мислення та пізнавальної діяльності. Отже, формування предметної діяльності дошкільни-
ків з порушенням зору – тривалий процес, що не завершується до початку шкільного навчання. По-
ряд із формуванням прийомів дотикового обстеження предметів також є необхідність у формуванні
просторового орієнтування, розвитку дрібної моторики. Усе це в сукупності призводить до збагачення
чуттєвого досвіду дитини з порушенням зору, успішного формування предметних дій.

Посилання

Особлива дитина: навчання і виховання. 3 (103) 2021. С. 67-76
Опубліковано
2021-09-26
Як цитувати
isp200 isp200. (2021). Формування предметної діяльності дошкільників з порушеннями зору. Особлива дитина: навчання і виховання, 103(3), 67-76. https://doi.org/10.33189/ectu.v103i3.81

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 > >>