Концептуальні засади вивчення мовленнєвої діяльності з позицій психолінгвістичного підходу

  • isp200 isp200
Ключові слова: мова, мовлення, мовленнєва діяльність, психолінгвістичний підхід.

Анотація

Відстежено паралелізм наукового підґрунтя щодо вивчення мовленнєвої діяльності у
логопедії та психолінгвістиці, запропоновано порівняльні визначення мови, мовлення та
мовленнєвої діяльності, розглянуто лінгвістичний, психологічний та психолінгвістичний
підходи до трактування поняття мовленнєвої діяльності, розкрито складові мовленнєвої
діяльності (потреба суб’єкта, мотив, мета, завдання, формування внутрішньої програми,
смислове сприймання висловлення), проаналізовано найпоширеніші теорії мовленнєвої
діяльності (Л. Виготський, М. Жинкін, І. Зимня, О. Леонтьєв, О. Лурія, Ч. Осгуд,
Є. Соботович), зроблено акцент на психолінгвістичному підході як провідному для наукових
досліджень у галузі логопедії у напрямі діагностики, попередження

Посилання

Особлива дитина: навчання та виховання. 2(98). 2020. 74-80
Опубліковано
2021-05-05
Як цитувати
isp200 isp200. (2021). Концептуальні засади вивчення мовленнєвої діяльності з позицій психолінгвістичного підходу. Особлива дитина: навчання і виховання, 98(2), 74-80. https://doi.org/10.33189/ectu.v98i2.64

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>