ВИКОРИСТАННЯ KWL ТАБЛИЦІ В НАВЧАННІ УЧНІВ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

  • Крістіна Тороп Комунальний заклад освіти «Спеціальна школа «ШАНС» Дніпропетровської обласної ради»
  • Наталія Ярмола Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
Ключові слова: спеціальна освіта, порушення інтелектуального розвитку, KWL таблиця

Анотація

Зміни, які сьогодні відбуваються в освіті спонукають вчителів використовувати такі методи навчання, які б максимально задовольняли індивідуальні потреби учнів з порушеннями інтелектуального розвитку, враховували їх інтереси та відповідали рівню їх здібностей. У статті зазначено важливість інноваційної діяльності закладу освіти, яка передбачає пошук та впровадження ефективних методів навчання та виховання школярів з порушеннями інтелектуального розвитку. Окреслено труднощі з якими стикаються учні з інтелектуальними порушеннями у навчанні.

Навчання учнів з порушеннями інтелектуального розвитку (ПІР) є непростим завданням. Стратегії, які вчителі використовують для навчання учнів з порушеннями інтелектуального розвитку, мають бути універсальними та гнучкими, задовольняти освітні потреби школярів та відповідати меті Державного стандарту базової середньої освіти, а саме розвивати природні здібності, інтереси, обдарування учнів, формувати компетентності, необхідні для їх соціалізації та ін.

Метою статті є розглянути можливості використання KWL таблиці в навчанні учнів з порушеннями інтелектуального розвитку. Для досягнення поставленої мети та розкриття тематики були використанні методи систематизації та узагальнення досліджуваного матеріалу.

У статті зазначено важливість інноваційної діяльності закладу освіти, яка передбачає пошук та впровадження ефективних методів навчання та виховання школярів з порушеннями інтелектуального розвитку. Окреслено труднощі з якими стикаються учні з інтелектуальними порушеннями при навчанні. Розглядається KWL стратегія, яка покликана допомагати учням розвивати навички контролю розуміння тексту та сприяє усвідомленню того, як вони можуть використовувати свої знання, щоб визначити, чому вони хочуть навчитися. Розтлумачено абревіатуру KWL. Запропоновано варіант адаптації KWL таблиці для використання в освітньому процесі школярів з порушеним інтелектом. Охарактеризовано переваги використання KWL таблиці. Розкрито можливості використання KWL таблиці в навчанні учнів з порушеннями інтелектуального розвитку, описано алгоритм роботи з нею та наведено приклади її використання.

Перспективи подальших досліджень передбачають визначення ефективності використання KWL таблиць для формування предметних та ключових компетентностей учнів з порушеннями інтелектуального розвитку.

Посилання

Особлива дитина: навчання і виховання. №1(109). 2023. С. 154-170
Опубліковано
2023-08-26
Як цитувати
Тороп, К., & Ярмола, Н. (2023). ВИКОРИСТАННЯ KWL ТАБЛИЦІ В НАВЧАННІ УЧНІВ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. Особлива дитина: навчання і виховання, 109(1), 154-170. https://doi.org/10.33189/ectu.v109i1.132