Компетентнісний підхід до соціальної адаптації дітей з інтелектуальними порушеннями в умовах навчального закладу

  • Наталія Ярмола Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
Ключові слова: діти з порушеннями інтелектуального розвитку, соціальна компетентність, соціальна адаптація, соціально-побутова адаптація, соціально-побутове орієнтування.

Анотація

У контексті компетентнісного підходу до соціальної адаптації, розглядається поняття «соціальна компетентність». На основі аналізу ключових смислових одиниць аналізуються сучасні науково-педагогічні підходи до питання соціальної адаптації та соціальної компетентності дітей із порушеннями інтелектуального розвитку. Окреслено основні напрями роботи з формування соціальної компетентності та соціальної адаптації в умовах навчального закладу.

Посилання

1. Дефектологічний словник: навчальний посібник / за редакцією В. І. Бондаря, В. М. Синьова. – к.: «Мп леся», 2011. – 528 с.
2. Єрмаков І. Г., Пузіков Д. О. життєтворчі компетенції особистості / І. Г. Єрмаков, Д. О. Пузіков // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: зб. наукових праць. – № 3 (5). – К.: Університет «Україна», 2007. – с. 44 – 53.
3. Колупаєва А. А. Спеціальна освіта в Україні та модернізація освітньої галузі / А. А. Колупаєва // Особлива дитина : навчання і виховання. – 2014. – № 3 (71). – 7 – 13
4. Концепція «Нова українська школа» (розпорядження кабінету Міністрів від 14 грудня 2016 р. № 988-р «про схвалення концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «нова українська школа» на період до 2029 року») [електронний ресурс] – режим доступу: http://www.mon.gov.ua/
5. Супрун М., Мельниченко М. Особистість педагога-дефектолога – запорука успіху в питаннях вирішення завдань соціалізації вихованців спеціального закладу освіти / М. Супрун, М. Мельниченко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. сер. : педагогічні науки. – 2013. – вип. 123(2). – с. 328–332.
6. Типова освітня програма для дітей з інтелектуальними порушеннями (наказ МОН
україни від 26.08.2018 № 814) [електронний ресурс] – режим доступу: http://www.mon.gov.ua/
7. Ярмола Н. А. Оцінювання навчальних осягнень учнів з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання / Н. А. Ярмола // збірник матеріалів V Міжнародного
конгресу зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології «Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі».– Київ 2019. – с. 249–251.
Опубліковано
2020-02-03
Як цитувати
Ярмола, Н. (2020). Компетентнісний підхід до соціальної адаптації дітей з інтелектуальними порушеннями в умовах навчального закладу. Особлива дитина: навчання і виховання, 4(93), 37-45. https://doi.org/10.33189/ectu.v4i93.39