Вивчення праксичних функцій молодших школярів з особливими мовленнєвими потребами

  • isp200 isp200
Ключові слова: логопсиходіагностика, праксичні функції, молодші школярі, особливі мовленнєві потреби.

Анотація

Комплексна компенсаційна робота можлива лише за умов проведення якісного логопсиходіагностичного вивчення всіх складових психомовленнєвої діяльності, емоційно-вольових процесів, особистості молодшого школяра, виявлення як первинних порушень, так і можливих наявних вторинних системних наслідків. Особливо показовим при цьому є стан сформованості гнозису, праксису та мовлення, що являють собою нероздільну тріаду, адже складають базис вищих психічних функцій. З метою системного опису праксичних функцій, встановлення закономірностей і систематизації результатів дослідження нами були використані теоретичні (індуктивний і дедуктивний), а також емпіричні лопсиходіагностичні методи.

У статті репрезентовані методики логопсиходіагностики: 1) латеральних переваг − на визначення ведучої руки, ноги, ока, вуха; 2) загальної моторики та рівноваги − тандем-ходьба, тест Фога; 3) кінестетичного праксису − пальцевий праксис поз за зоровим і кінестетичним зразком, оральний кінестетичний праксис за зоровим зразком, артикуляційний еферентний праксис; 4) кінетичного праксису – проби «Кулак-ребро-долоня», графічні, на реципрокну координацію, динамічні пальцеві переключення, слухо-моторну координацію, оральний кінетичний праксис, артикуляційний еферентний праксис; 5) просторового праксису – проби Хеда, Денманна, конструктивний праксис; 6) регуляторний праксис – проби на реакцію вибору за руховим і звуковим сигналом.

Результати проведеного дослідження вказують на наявність у здобувачів початкової освіти з тяжкими порушеннями мовлення труднощів як у невербальних, так і вербальному видах праксису. Завдяки пластичності дитячого мозку праксичні функції молодших школярів з особливими мовленнєвими потребами, за умов цілеспрямованої комплексної психолого-педагогічної роботи, нормалізуються та забезпечують високий компенсаторний потенціал для удосконалення всієї символічної немовленнєвої діяльності та мовленнєвих функцій.

Посилання

Особлива дитина: навчання і виховання. С. 28-45
Опубліковано
2021-12-10
Як цитувати
isp200 isp200. (2021). Вивчення праксичних функцій молодших школярів з особливими мовленнєвими потребами. Особлива дитина: навчання і виховання, 104(4), 28-45. https://doi.org/10.33189/ectu.v104i4.88

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 > >>