СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ: РОЗВИТОК ТА ПЕРСПЕКТИВИ

  • Леся Прохоренко Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
Ключові слова: спеціальна психологія, порушення психічного розвитку, особливі освітні потреби, інклюзія

Анотація

У статті автором зроблено спробу здійснити історичний екскурс щодо розвитку спеціальної психології в незалежній Україні. Обґрунтовано, що упродовж багатьох років ця галузь науки формувалася як багатогалузева дисципліна, спеціальна психологія була невід’ємною частиною дефектології, комплексної науки, завдання якої поставали у різнобічному вивченні причин і механізмів порушень розвитку, розробленні науково обґрунтованих медико-психолого-педагогічних корекційних впливів на дітей, які мали різні порушення психофізичного розвитку й ін. Проаналізовано, що в 90-х роках вчені, які працювали в спеціальній психології, займалися, насамперед, вивченням особливостей різних порушень у розвитку дітей. У період розбудови незалежної України у фокусі постійної уваги знаходиться питання освіти, розвитку, психологічного супроводу осіб з особливими потребами. Протягом багатьох десятиліть у численних науково-педагогічних дискусіях перебуває проблема пошуку ефективних стратегій практичної реалізації теоретичних та практичних засад спеціальної психології як галузі науки. Проаналізовано проблемне поле розвитку спеціальної психології на сучасному етапі. Позначено область предметного змісту спеціальної психології у період незалежності України, окреслено основні здобутки та можливості методологічної основи розвитку спеціальної психології.

Посилання

Особлива дитина: навчання і виховання. №2(110). 2023. с. 7-23

Опубліковано
2023-10-25
Як цитувати
Прохоренко, Л. (2023). СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ: РОЗВИТОК ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Особлива дитина: навчання і виховання, 110(2), 7-23. https://doi.org/10.33189/ectu.v110i2.135

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають