Психокорекція мотивації дітей із когнітивними порушеннями

  • Леся Прохоренко Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
Ключові слова: мотивація досягнення, мотиваційна оцінка, проблемна ситуація, ситуація успіху, діти з когнітивними порушеннями

Анотація

Зроблено спробу розкрити питання навчальної мотивації дітей як засобу досягнення результативності навчально-виховного процесу. Ефективність розгортання навчально-виховного процесу має досягатися шляхом формування внутрішньої мотивації навчання вже з молодшого шкільного віку. Особливого значення набувають при цьому пізнавальні мотиви, оскільки забезпечують розширення меж розумового потенціалу підростаючої особистості, збагачення теоретичних знань практичним досвідом, сприяють розвитку волі учнів, виробленню вмінь самостійно ставити проміжні та кінцеві завдання, планувати свою діяльність, прогнозувати можливі результати. Зважаючи на велику кількість різноманітних підходів до розкриття специфіки формування мотивації навчання в дітей з когнітивними порушеннями, важливо відзначити, що на сучасному етапі в педагогічній теорії і практиці недостатньо обумовлюється успішність пізнавальної діяльності таких учнів особистісно значущими чинниками в організації навчального процесу. Тому, проблема впливу на успішність навчання цих учнів їх соціального оточення, готовності до отримання нових знань, особливостей взаємодії учасників навчально-виховного процесу потребує більш ґрунтовного вивчення.

Посилання

1. Маслоу А. Г. Мотивация и личность / а. Г. Маслоу. – СПб. : Питер, 2003. – 352 с.
2. Неймарк М. С. изучение мотивации поведения детей / М. С. неймарк, в. Э. идиновский. – М. : Педагогика, 2011. – 384 с.
3. Прохоренко Л. І. Бужинецька К. Б. Психологічні аспекти пізнавальної мотивації дітей з порушеннями когнітивного розвитку // тези доповідей Міжнародної науково-практична конференція «інклюзивне навчання в новій українській школі» (26–27 березня 2018 року). – теребовля : інтерсервіс, 2018. – С. 184–187.
4. Прохоренко Л. І. експериментальна модель формування саморегуляції навчальної діяльності школярів із затримкою психічного розвитку / Л.і.Прохоренко // вісник одеського національного університету. – 2017. – № 45 . – С. 61–70.
5. Сак Т. В. індивідуалізація навчання учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі / т. в. Сак // особлива дитина: навчання і виховання. – 2014. – №4 (69). – С. 3–6.
6. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность / X. хекхаузен. – М. : Смысл, 2003. – 860 с.
7. Bandura a. Social cognitive theory of self-regulation / A. Bandura // Organizational Behavior and human Decision processes. 1991(a). – V. 50, p. 248–287.
8. David McClelland’s Research into Achievement Motivation / D. McClelland’s // team Building training and Development. – 2010.– Web. 03 Nov.
Опубліковано
2020-02-03
Як цитувати
Прохоренко, Л. (2020). Психокорекція мотивації дітей із когнітивними порушеннями. Особлива дитина: навчання і виховання, 2(91), 75-85. https://doi.org/10.33189/ectu.v2i91.26

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають