Організація інтерактивного навчання учнів з порушеннями слуху у початковій школі

  • Наталія СЕРГЕЄВА видавництво «Генеза»
Ключові слова: інтерактивне навчання, пізнавальна активність, учні початкових класів, учні з порушеннями слуху.

Анотація

Відповідно до Концепції Нової української школи основними компонентами її формули є:
розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків, здібностей і можливостей,
формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб зростаючої особистості,
виховання потреб до самостійного пізнання світу, вироблення вмінь творчого застосування
здобутих знань у практичній діяльності. Тому розвиток пізнавальної активності особистості
дитини є важливою умовою, необхідною для досягнення позитивних результатів навчання
і виховання.
Мета статті – надати результати дослідження теоретичних основ розвитку пізнавальної
активності учнів початкових класів засобами інтерактивного навчання, визначити провідні
положення щодо застосування інтерактивних методів в освіті молодших школярів з
порушеннями слуху. Установлено, що поєднання традиційних інструментів з інтерактивними
методами (цифровими технологіями) допомагає значно підвищити в учнів мотивацію
до навчання; забезпечує можливість здійснити диференційований підхід до всіх учнів;
сприяє кращій інтеграції дитини в навчальний процес в умовах інклюзивного навчання;
є ефективним саме при дистанційному форматі; забезпечує наскрізне формування
інформаційної компетентності впродовж усього періоду навчання; дає змогу зробити
освітній процес досконалішим і особистісно орієнтованішим.

Посилання

Особлива дитина: навчання і виховання. – 2022. − № 1. – С. 69-77
Опубліковано
2022-03-26
Як цитувати
СЕРГЕЄВА, Н. (2022). Організація інтерактивного навчання учнів з порушеннями слуху у початковій школі. Особлива дитина: навчання і виховання, 105(1), 69-77. https://doi.org/10.33189/ectu.v1i105.98