Корекційна спрямованість занять з формування елементарних математичних уявлень у дітей з порушеннями інтелектуального розвитку

  • isp200 isp200
Ключові слова: діти з порушеннями інтелектуального розвитку, елементарні математичні уявлення, корекційне навчання.

Анотація

В статті розкрито особливості формування елементарних математичних уявлень у дітей з порушеннями інтелектуального розвитку шляхом впровадження корекційної складової в освітній процес. Також зазначено актуальність питання організаційно-методичного забезпечення навчання математики та реалізації інноваційних педагогічних технологій з формування елементарних математичних уявлень у дітей зазначеної категорії на основі врахування особливих освітніх потреб та труднощів. Подано рекомендації стосовно впровадження в практику дієвих способів та форм організації дошкільної математичної освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку.

Засвоєння математичних знань є складною інтелектуальною діяльністю людини, що поєднує в собі всі пізнавальні процеси, які забезпечують сприймання, обробку, збереження та відтворення матеріалу. Представлений матеріал базується на компетентнісному та особистісно-орієнтованому підходах до дитини, враховуючи провідні види діяльності на основі удосконалення пізнавальної, комунікативно-мовленнєвої, психомоторної, особистісної сфер розвитку дитини.

Аналіз теоретичних джерел дозволив визначити внутрішні (психологічні) і зовнішні (довкілля) фактори; показники ефективності корекційно-виховного процесу; ранній початок систематизованих занять з метою корекції відхилень та математичного розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями; спрямованість індивідуальної корекції та відповідність прийомів корекційного навчання психофізичним можливостям дитини, що впливають на формування елементарних математичних уявлень. Процес формування елементарних математичних уявлень у дітей з інтелектуальною недостатністю будується з урахуванням закономірностей розвитку математичних знань у дітей із типовим розвитком, а отже, формування математичної діяльності у дошкільників забезпечується достатнім рівнем розвитку таких психічних процесів, як сприймання, пам’ять, увага, мислення й мовлення, які суттєво порушені в осіб з інтелектуальною недостатністю.

Визначено, що організацію освітньо-виховного середовища для засвоєння елементарних математичних уявлень дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку необхідно здійснювати шляхом створення педагогічних і психологічних умов освітнього довкілля, що стимулюватиме та підсилюватиме ефект корекційної роботи в цілому та сприятиме засвоєнню математичних уявлень зокрема.

Посилання

Особлива дитина: навчання і виховання. С. 58-68
Опубліковано
2021-12-10
Як цитувати
isp200 isp200. (2021). Корекційна спрямованість занять з формування елементарних математичних уявлень у дітей з порушеннями інтелектуального розвитку. Особлива дитина: навчання і виховання, 104(4), 58-68. https://doi.org/10.33189/ectu.v104i4.90

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 > >>