Основні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з когнітивними порушеннями в умовах компетентнісного підходу

  • isp200 isp200
Ключові слова: компетентнісний підхід, Нова українська школа, діти з когнітивними порушеннями, оцінювання навчальних досягнень.

Анотація

У статті розглянуто проблему оцінювання учнів із порушеннями когнітивного розвитку (ПКР) в
умовах компетентнісного підходу, основні принципи якого окреслено в концепції Нової української
школи. Описано ключові критерії навчальних досягнень школярів із ПКР. Метою статті є розкриття
питання психологічної готовності учнів з порушеннями когнітивного розвитку до навчання в школі
та основні критерії їх навчальних досягнень в умовах компетентнісного підходу. Для досягнення
поставленої мети та розкриття тематики були використані методи пошуку, аналізу, систематизації
й узагальнення досліджуваного матеріалу.
До основних принципів компетентнісного підходу в освіті дітей з особливими потребами, визна-
чених у концепції Нової української школи, відносяться наступні: освіта для життя, успішна соці-
алізація в суспільстві та особистісному розвитку на основі засвоєння учнями соціально значущих
умінь (компетенцій); оцінювання для надання можливостей учневі самостійно планувати свої освіт-
ні результати й удосконалювати їх у процесі самооцінювання; різні форми організації діяльності
учнів на основі власної мотивації та відповідальності за результат; матрична система управління,
делегування повноважень, залучення батьків, учнів і людей із зовнішнього оточення до управління
освітою та оцінювання діяльності тощо.
Визначено, що оцінювання навчальних досягнень учнів має базуватися на оцінці компонентів на-
вчальної діяльності: змістовому, операційно-організаційному, емоційно-мотиваційному і, відповід-
но, передбачати оцінювання в межах можливостей засвоєння учнями програмового матеріалу, зу-
мовлених особливостями їх психічного розвитку та оцінювання якісних характеристик навчальних
досягнень тощо. Обґрунтовано основні показники оцінювання соціально-емоційного, когнітивного,
фізичного розвитку та складових розвитку мовлення (читання, письмо, усне мовлення) учнів з
когнітивними порушеннями. Описано структуру психолого-педагогічної характеристики школярів
з ПКР та наведено приклад її оформлення.

Посилання

Особлива дитина: навчання і виховання. 3 (103) 2021. С. 56-66
Опубліковано
2021-09-26
Як цитувати
isp200 isp200. (2021). Основні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з когнітивними порушеннями в умовах компетентнісного підходу. Особлива дитина: навчання і виховання, 103(3), 56-66. https://doi.org/10.33189/ectu.v103i3.80

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 > >>