Суб’єктно-когнітивна концепція саморегуляції навчання школярів із затримкою психічного розвитку

  • Леся Прохоренко Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
Ключові слова: саморегуляция, мотивация, самоконтроль, рефлексия, концепция, школьники с задержкой психического развития.

Анотація

Представлено теоретичний план дослідження, що передбачав інтеграцію та спеціалізацію

психологічних знань у галузі суб’єктно-діяльнісної теорії, виявлення структурнофункціональної специфіки саморегуляції, удосконалення інтерпретації саморегуляції як психічної діяльності особистості. Інтерпретовано поняття «саморегуляція навчальної діяльності», що розглядається як внутрішня діяльність учня, у якій мотиви і мета характеризують її як процес, переважно в суб’єктному вимірі; аналіз, синтез і узагальнення умов діяльності, що розв’язується, – характеризують саморегуляцію переважно у процесуальному аспекті, – як діяльність. Неперервний взаємозв’язок обох цих аспектів визначено одним із проявів цілісності системи саморегуляції. Дослідження й аналіз різних чинників, і їх зіставлення, дало змогу простежити всі сторони розвитку саморегуляції діяльності в процесі навчання дітей із затримкою психічного розвитку.

Посилання

1. Максименко С. Д. психологічні механізми зародження, становлення та здійснення особистості / с. д. Максименко, в. в. клименко, а. в. толстоухов. – київ. вид–во Європейського університету, 2010. – 152 с.
2. Матанцева Т. Н. психология саморегуляции и самооценки подростков с задержкой психического развития: учебное пособие / т. н. Матанцева, с. и. смирнова. – киров: вятггу, 2010. – 163 с.
3. Прохоренко Л. І., Бужинецька К. Б. психологічні аспекти пізнавальної мотивації дітей з порушеннями когнітивного розвитку / л. і. прохоренко, к. Б. Бужинецька // тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «інклюзивне навчання в новій українській школі» (26–27 березня 2018 року). – теребовля: інтерсервіс, 2018. – с. 184– 187.
4. Lesia Prokhorenko. psycho - Correction of Motivation For learning Achievements Among Schoolchildren With Cognitive Development Disorders. // наука і освіта. – 2018. – №5. – 52–57.
5. Сак Т. В. індивідуалізація навчання учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі / т. в. сак // особлива дитина: навчання і виховання. – 2014. – № 4. – с 18–23.
6. Соколова Г. Б. актуальні питання психолого-педагогічного супроводу сімей, які виховують дитину з обмеженими можливостями здоров’я / г. Б. соколова // актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). зб. наукових праць. – кам’янець-подільський. – 2016. – вип.7, т.1. – с. 383–393.
Опубліковано
2020-01-16
Як цитувати
Прохоренко, Л. (2020). Суб’єктно-когнітивна концепція саморегуляції навчання школярів із затримкою психічного розвитку. Особлива дитина: навчання і виховання, 4(89), 32-39. https://doi.org/10.33189/ectu.v4i89.7

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають