КОРЕКЦІЙНА СКЛАДОВА У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ДИТИНИ ІЗ ВІДКРИТОЮ РИНОЛАЛІЄЮ

  • Зоряна Мартинюк Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
Ключові слова: ринолалія, корекційний процес, раннє втручання, інклюзивний простір, інклюзивне навчання, корекційна робота, комплексний супровід, принципи корекційної роботи

Анотація

У статті автор розкриває навчальну роль індивідуальної траєкторії розвитку, для аргументації необхідності створення гнучкого інклюзивного навчального середовища для дітей із особливими мовленнєвими потребами, а саме – із ринолалією. Репрезентовано сучасні та вітчизняні дослідження про складне анатомічне порушення, таке, як ринолалія. Продемонстровано напрями корекційної роботи, які оптимізовано сприятимуть навчальному процесу. В основі корекційної роботи лежить особистісно орієнтоване навчання, в якому може реалізуватися кожна дитина, незалежно від її можливостей. Вчитель-логопед має бачити і розуміти потреби дитини і зробити корекційний процес більш гнучким, щоб вона могла опанувати матеріал, який їй пропонується з призми свого порушення. Оскільки складність зазначеного порушення визначається не лише зовнішньою аномалією, а й значними мовленнєвими труднощами, які впливають на комунікативну, психологічну і соціальну сферу. Корекційна робота з дитиною із ринолалією залежить від форми ринолалії. Робота повинна мати комплексний характер і має бути спрямованою на корекцію фонетичних, лексико-граматичних сторін мовлення на тлі корекційного психологічного впливу. Робота при подоланні ринолалії ґрунтується на принципах корекційної роботи, а саме: урахування механізмів розладу мовлення й особливостей анатомо-фізіологічного стану артикуляційного апарату; спирання на збережені аналізатори і їхні функції; використання фізіологічного дихання; використання фізіологічної взаємозалежності і взаємодії м’язових груп мовленнєвого апарату в роботі з розвитку артикуляційного праксису; урахування рівня готовності артикуляційної бази звуків; урахування вікових і компенсаторних можливостей дитини з ринолалією; забезпечення систематичності і паралельності логопедичної і психокорекційної роботи.

В статті зазначено напрями корекційної роботи із комплексним супроводом. Автор відзначає, що необхідно якомога раніше здійснювати хірургічне втручання, якщо в цьому є нагальна необхідність. А також здійснювати корекційну роботу над звуковою стороною мовлення, яка базується на ретельному логопедичному обстеженні. Ефективність проведення логопедичної роботи знаходиться в тісному зв’язку з анатомічним та функціональним станом артикуляційного мовленнєвого апарату.

Продемонстровано різного роду вправи для успішного відновлення усного мовлення, визначено роль батьків у корекційному процесі. Оскільки проведення консультативної роботи з батьками дасть можливість фахівцям краще пізнати і зрозуміти дитину. А батьки, в свою чергу, отримають інформацію про потенційні можливості дитини, про її успіхи чи невдачі, про те, чому варто приділяти більше уваги в домашньому середовищі. Така командна робота, підтримка і взаєморозуміння допоможе отримати чудові результати у навчанні та розвитку дитини в майбутньому.

Посилання

Особлива дитина: навчання і виховання. №4(112). 2023. с. 74-95
Опубліковано
2023-12-29
Як цитувати
Мартинюк, З. (2023). КОРЕКЦІЙНА СКЛАДОВА У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ДИТИНИ ІЗ ВІДКРИТОЮ РИНОЛАЛІЄЮ. Особлива дитина: навчання і виховання, 112(4), 74-95. https://doi.org/10.33189/ectu.v112i4.157