Ефективна реалізація положень концепції нової української школи для учнів з порушеннями слуху

  • Галина ВОРОБЕЛЬ Хмельницька спеціальна загальноосвітня школа № 33, м. Хмельницький, Україна
Ключові слова: діти з порушеннями слуху, спеціальна школа, Нова українська школа, практико- орієнтоване навчання, білінгвальний підхід.

Анотація

З-поміж актуальних проблем освіти дітей з порушеннями слуху – наукове обґрунтування та розроблення
методичних основ реалізації концепції Нової української школи, визначення особливостей
адаптації для учнів спеціальних шкіл і навчально-реабілітаційних центрів, упровадження іннова-
ційних технологій забезпечення максимально можливого особистісного розвитку учнів з порушен-
нями слуху відповідно до їхніх індивідуальних потреб і здібностей, та інтеграції в соціум на основі
самоактуалізації. За результатами аналізу сучасних методів навчання (компетентнісне, проблемне
навчання; особистісно зорієнтований, діяльнісний підходи) визначено особливості реалізації змісту
освіти для учнів з порушеннями слуху: упевненість учителя в розумінні дитиною способу виконання
завдання, урахування індивідуальних здібностей, психологічних характеристик учнів, увага до роз-
витку критичного мислення, уміння працювати в команді, застосовувати знання в нових умовах,
підтримка мотивації до навчання, використання практико орієнтованих прийомів, створення по-
зитивного емоційного середовища (безпосереднього контакту вчителя та учня). Акцентовано на
важливості використання української жестової мови в освітньому процесі для дітей з порушення-
ми слуху. Йдеться про повноцінну комунікацію, уміння вчителя донести зміст навчання на уроці
(перевірити, випробувати, проаналізувати успіхи та невдачі у власному викладанні, застосувати,
щоб зробити свій урок цікавим, інноваційним і головне результативним). В основі представлених
матеріалів багаторічний досвід управління успішним спеціальним закладом, який посідає високі
місця в рейтингу шкіл м. Хмельницького за результатами складання ЗНО та активно співпрацює з
Інститутом спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, розробляє та
впроваджує інноваційні освітні та корекційно-розвивальні технології.

Посилання

Особлива дитина: навчання і виховання. − № 2 (106). – С. 73-81
Опубліковано
2022-07-18
Як цитувати
ВОРОБЕЛЬ, Г. (2022). Ефективна реалізація положень концепції нової української школи для учнів з порушеннями слуху. Особлива дитина: навчання і виховання, 106(2), 73-81. https://doi.org/10.33189/ectu.v106i2.108