Формування комунікативної компетенції у дошкільників з порушеннями інтелектуального розвитку засобами сюжетно-рольової гри

  • isp200 isp200
Ключові слова: дошкільники з порушеннями інтелектуального розвитку; засоби сюжетно- рольо- вої гри; комунікативна компетентність; мовленнєвий розвиток.

Анотація

У статті розглядається актуальне питання оптимізації мовленнєвого розвитку дітей з порушеннями
інтелекту, зростання вимог до якого обумовлено впровадженням у систему освіти нових програм
і технологій навчання. Мета статті – репрезентувати та проаналізувати результати наукового до-
слідження формування комунікативної компетенції у дошкільників з порушеннями інтелектуаль-
ного розвитку засобами сюжетно-рольової гри. Для реалізації зазначеної мети було використано
теоретичні та емпіричні методи, які дозволили не лише обґрунтувати взаємозв’язок між грою та
розвитком мовлення дітей, але й розробити доцільні засоби сюжетно-рольової гри – матеріальні,
цифрові, дидактичні та літературно-інформаційні, системно впровадити їх у корекційно-педагогіч-
ний процес спеціального закладу дошкільної освіти, проаналізувати результативність досліджен-
ня. Розроблена система включала в себе такі напрями корекційно-педагогічної роботи як: збага-
чення і активізація словника; формування й закріплення граматично та морфологічно правильного
мовлення; розвиток виразного зв’язного діалогічного мовлення; виховання мотиваційної потреби
у спілкуванні; виховання культури мовлення у спілкуванні. Представлені у статті результати впро-
вадження системи формування комунікативної компетенції дітей з порушеннями інтелектуального
розвитку засвідчують позитивні тенденції у розвитку мовлення досліджуваних, зокрема: збільшен-
ня активного словникового запасу; зростання зосередженості й усвідомлення зверненого мовлен-
ня; зростання граматичної та морфологічної правильності мовлення; дотримання норм і правил
літературної мови, застосування засобів виразності – відповідної інтонації, гучності, емоційного
забарвлення мовлення. Представлені у статті результати дозволили дійти висновків, що перспек-
тиви подальших досліджень мають бути пов’язані з наступними напрямами науково-практичних
пошуків: вивченням засобів оптимізації комунікативного стану дітей з порушеннями інтелекту;
розробленням навчально-методичного забезпечення діяльності закладів дошкільної освіти; впро-вадженням у дошкільні освітні програми та програми розвитку системи формування комуніка-
тивної компетенції засобами сюжетно-рольової гри; подальшим вивченням критеріїв оцінювання
комунікативних компетенцій дітей.

Посилання

Особлива дитина: навчання і виховання. − № 2 (106). – С. 7-14
Опубліковано
2022-07-18
Як цитувати
isp200 isp200. (2022). Формування комунікативної компетенції у дошкільників з порушеннями інтелектуального розвитку засобами сюжетно-рольової гри. Особлива дитина: навчання і виховання, 106(2), 7-14. https://doi.org/10.33189/ectu.v106i2.101

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 > >>