Використання онлайн-ресурсів та мобільних додатків для корекційної роботи щодо збагачення словникового запасу та підвищення розуміння значень слів учнями з комбінованими порушеннями слуху та інтелекту (на допомогу практикам)

  • Оксана МИХАЙЛЕНКО КЗО «Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр «Зоряний» Дніпропетровської обласної ради
Ключові слова: діти з порушеннями слуху та інтелекту, словниковий запас, розвиток мовлення, мобільні додатки, онлайн-ресурси.

Анотація

Статтю присвячено теоретичному аналізу особливостей сприймання малих літературних форм
учнями з порушеннями слуху та прийомам підвищення рівня розуміння значень слів дітьми з ком-
бінованими порушеннями психофізичного розвитку.
Метою статті є ознайомлення і способи використання онлайн-ресурсів, мобільних додатків з ви-
вчення української мови для поповнення словникового запасу, розвитку мовлення, і як результат –
покращення розуміння прочитаного учнями з порушеннями слуху й інтелекту. На основі аналізу
психолінгвістичної, філологічної, сурдопедагогічної методичної літератури ми дійшли висновку
про те, що учні з порушенням слуху та інтелекту без спеціально організованого навчання мають
малий словниковий запас, не розуміють переносне значення слів, потребують нових методів і при-
йомів навчання щодо підвищення рівня сприймання прочитаного. Аналіз літератури доводить, що
нині в сурдопедагогічній практиці в навчанні дітей із комплексними порушеннями розвитку мало
уваги приділяється використанню мобільних додатків та онлайн-ресурсів з корекційною метою,
натомість діти, без контролю дорослих, грають в ігри, що збуджують психіку дитини і не мають
інтелектуального навантаження.
Зазначено, що сучасні телефонні додатки для вивчення мов в ігровій формі сприяють корекції і роз-
витку дітей з порушеннями психофізичного розвитку, виводять процес навчання на новий рівень,
візуалізують інформацію та полегшують її засвоєння учнями з порушеннями слуху й інтелекту.
У статті наведено прийоми роботи з мобільними додатками та онлайн-ресурсами, що допомагають
поповнити словниковий запас учнів зі складними порушеннями розвитку і покращують розуміння
текстів нечуючими учнями з порушеннями інтелекту. Особливо корисними мультимедійні техно-
логії є в умовах дистанційного навчання. У статті надано практичні рекомендації з використання
додатків із досвіду роботи вчителя-сурдопедагога з молодшими школярами та учнями середніх
класів.

Посилання

Особлива дитина: навчання і виховання. – 2022. − № 1. – С. 43-52
Опубліковано
2022-03-26
Як цитувати
МИХАЙЛЕНКО, О. (2022). Використання онлайн-ресурсів та мобільних додатків для корекційної роботи щодо збагачення словникового запасу та підвищення розуміння значень слів учнями з комбінованими порушеннями слуху та інтелекту (на допомогу практикам). Особлива дитина: навчання і виховання, 105(1), 43-52. https://doi.org/10.33189/ectu.v1i105.96