ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ РОБОТИ З БАТЬКАМИ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНОЇ АТМОСФЕРИ ЗЗСО З ІНКЛЮЗИВНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ

  • Олена Матвєєва Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
  • Андрій Лапін Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
Ключові слова: заклад загальної середньої освіти, освітньо-просвітницька робота, батьки, інклюзивна форма навчання, буктрейлер, батьківський комітет

Анотація

У статті визначено причини та окреслено шляхи удосконалення взаємодії батьків і педагогів у навчально-виховному процесі, що є одним з чинників появи нової філософії взаємодії сім’ї та ЗЗСО з інклюзивною формою навчання, в основу якої покладено ідею про те, що за успішність навчання та виховання дітей несуть відповідальність батьки. Визначено особливості та напрями освітньо-просвітницької роботи з батьками на основі аналізу внутрішньошкільної атмосфери.

Розкрито основні принципи відносин у системі «педагог-батьки», зазначено, що їх варто проектувати на основі взаємодії узгодженості поглядів і поведінки, зокрема, ґрунтуючись на принципах партнерства. Науковці наголошують на тому, що стан внутрішньошкільної атмосфери можна визначити за допомогою системи заходів внутрішньошкільного контролю.

Основною метою освітньо-просвітницької роботи визначено те, що батьки мають бути поінформовані щодо справ у закладі, щодо успішності їхньої дитини, а також щодо перспектив перебування дитини у ЗЗСО з інклюзивною формою навчання. Разом із традиційними застосовуються і нетрадиційні, інноваційні форми роботи з батьками. Їх різноманіття залежить від креативності педагогічного колективу і бажання втілювати ці форми у життя. На основі дослідження зазначено, що у світлі сьогодення новим трендом у роботі педагогів із батьками став буктрейлер. Детально описано принципи застосування зазначеної методики. Однією з традиційних для ЗЗСО з інклюзивною формою навчання стала також така комплексна форма співпраці з сім’єю, як батьківські комітети або батьківські ради, які мають давню історію і дієві сьогодні.

Науковці наполягають на доцільності залучення батьків у дидактичний процес. Це може відбуватися в активній формі, наприклад, коли самі батьки залучаються до проведення навчальних занять самостійно або разом з вихователем чи вчителем.

Посилання

Особлива дитина: навчання і виховання. №1(109). 2023. С. 7-33
Опубліковано
2023-08-26
Як цитувати
Матвєєва, О., & Лапін, А. (2023). ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ РОБОТИ З БАТЬКАМИ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНОЇ АТМОСФЕРИ ЗЗСО З ІНКЛЮЗИВНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ. Особлива дитина: навчання і виховання, 109(1), 170-186. https://doi.org/10.33189/ectu.v109i1.133