МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ ВИХОВАНОСТІ В ПРОЦЕСІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

  • Анастасія Криворотько Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: гендер; гендерна соціалізація; гендерна культура; гендерні стереотипи; гендерна ідентичність; гендерна свідомість.

Анотація

Актуальність теми полягає у постановці питання про важливість впровадження гендерного виховання, адже саме за допомогою нього учні зможуть більш глибше зрозуміти всю структуру людських відносин, і відповідно гармонійніше побудувати свою особистість, а дорослі розібратися та позбутися застарілих стереотипів та покращити взаємозв’язок з оточуючими. Метою даної статті є розгляд та обґрунтування моделі формування гендерної вихованості в процесі життєдіяльності людини. Методи дослідження полягали у змістовному аналізі напрацювань науковців у сфері вивчення гендеру, а саме як вони описували основні поняття та їх взаємозв’язок. У результаті ми змоделювали та описали етапи формування гендерної вихованості (І – пояснення різниці між статтю та гендером; ІІ – статева та гендерна соціалізація; ІІІ – статева гомогенізація; ІV – накопичення знань щодо гендерної культури та стереотипів; V – накопичення знань щодо гендерних ролей; VІ – становлення гендерної ідентичності людини; VІІ – формування гендерної свідомості людини), а також чинники, які впливають на весь цей розвиток (соціальні, культурні, педагогічні, психологічні). У висновку, ми дійшли до думки, що гендер є динамічною та контекстуальною конструкцією, і його формування залежить від взаємодії різних факторів, таких як культура, соціальний контекст, виховання та індивідуальний досвід. А також, що на якість знань з розуміння всіх особливостей гендеру можна вплинути позитивно, наприклад, проводячи виховні заходи, щодо відповідної тематики (позбавлення стереотипів, знайомства з різними культурами, програвання різних гендерних ролей, допомога у становленні ідентичності і т.п.). Відповідно без цих заходів, людина при самостійному вивченні цих питань може затримуватись на певних етапах та довго розбиратись, і навіть знайти не вірні відповіді, які їй не допоможуть покращити життя. Отже, впровадження гендерного виховання сприятиме позитивним змінам у ставленні до гендеру, допоможе побудувати особистість на основі власних цінностей та переконань, а також сприятиме покращенню взаємин між людьми в усіх сферах життя.

Посилання

Особлива дитина: навчання і виховання. №1(109). 2023. С. 7-33
Опубліковано
2023-08-26
Як цитувати
Криворотько, А. (2023). МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ ВИХОВАНОСТІ В ПРОЦЕСІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ. Особлива дитина: навчання і виховання, 109(1), 7-33. https://doi.org/10.33189/ectu.v109i1.126