Використання інноваційних технологій в адаптивному фізичному вихованні в умовах спеціальної школи-інтернату для дітей з порушеннями слуху

  • isp200 isp200
Ключові слова: діти з порушеннями слуху, адаптивне фізичне виховання.

Анотація

В Україні щорічно збільшується кількість дітей з порушеннями розвитку сенсорних систем, значну
частину з яких складають діти з порушеннями слуху. У роботах багатьох учених відзначається нега-
тивний вплив порушення слуху на опорно-руховий апарат дітей – стан постави та опорно-ресорних
властивостей стопи. У статті представлено авторську технологію для втілення її в процес адаптив-
ного фізичного виховання. Розроблена технологія спирається на фундаментальні положення теорії
та методики адаптивного фізичного виховання з наступними завданнями: загальними, а саме –
освітніми, оздоровчими, мовленнєвими, компенсаторними, виховними; та спеціальними.
Ефективність запропонованої технології оцінювали у молодших школярів 7 років із порушеннями
слуху. Встановлено позитивний вплив засобів і методів авторської технології на стан постави і фор-
мування опорно-ресорних властивостей стопи дітей з порушеннями слуху. Доведено збільшення часу
утримання статичної рівноваги тіла, поліпшення кінематичної структури ходьби, позитивні зміни ча-
сових характеристик ходьби. Проведені дослідження свідчать про високу ефективність розробленої
технології формування статодинамічної постави дітей молодшого шкільного віку з порушеннями слу-
ху, що дає всі підстави рекомендувати її для використання в процесі адаптивного фізичного вихован-
ня у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з порушенням слуху.

Посилання

Особлива дитина: навчання та виховання. 2(102). 2021. 39-49
Опубліковано
2021-06-17
Як цитувати
isp200 isp200. (2021). Використання інноваційних технологій в адаптивному фізичному вихованні в умовах спеціальної школи-інтернату для дітей з порушеннями слуху. Особлива дитина: навчання і виховання, 102(2), 39-49. https://doi.org/10.33189/ectu.v102i2.70

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 > >>