Психологічні бар’єри в навчанні дітей із затримкою психічного розвитку

  • Ксенія Бужинецька Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
Ключові слова: затримка психічного розвитку, молодші школярі, порушення когнітивних процесів, навчання, психологічні бар’єри, корекційно-розвивальна робота

Анотація

Зроблено спробу окреслити теоретичні аспекти проблеми психологічних бар’єрів дітей із затримкою психічного розвитку, виділити ознаки психологічних бар’єрів, що переважно стосуються когнітивної, емоційно-вольової сфер та інших особливостей розвитку молодших школярів означеної категорії. Зробити теоретичні висновки щодо психологічних бар’єрів, які спричиняють утруднення успішного оволодіння пізнавальною інформацією в навчанні молодших школярів із ЗПР, до яких відносять: порушення когнітивних процесів (сприймання, увага, пам’ять, мислення), які призводять до труднощів у пізнавальній та навчальній діяльності, низьку розумову активність, низький рівень конструктивних уявлень, своєрідність мовленнєвого розвитку та інші. Обґрунтувати шляхи корекційно-розвивальної роботи з подолання негативних чинників, що перешкоджають успішному оволодінню дітьми із ЗПР навчальною діяльністю

Посилання

1. Бабяк О. О. особливості діагностики комунікативної діяльності учнів із затримкою психічного розвитку/ о. о. Бабяк // особлива дитина: навчання і виховання. 2019. № 1 (89). с. 67–75.
2. Баташева Н. І. інноваційні технології формування емоційної сфери у дітей із затримкою психічного розвитку / н. і. Баташева // освіта осіб з особливими потребами: виклики
сьогодення: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. київ, 21 червня 2018 р. – київ.: «наша друкарня». – 2018. – с. 17– 21.
3. Бужинецька К. Б. проблема мотиваційної компетентності у дошкільників з когнітивними порушеннями / к. Б. Бужинецька // практична психологія в інклюзивному середовищі: Матеріали і всеукраїнської наукової інтернет-конференції 21 лютого 2019 р.– переяславхмельницький: видавець Я. М. домбровська, 2019. – 258 с.
4. Омельченко І. М. простір комунікативної діяльності дошкільників із затримкою психічного розвитку: структура, чинники недорозвитку, умови формування / і. М. Омельченко // збірник наукових праць кам’янець-подільського національного університету імені івана огієнка / за ред. о.в. Гаврилова, в. і. співака. – вип. XX в двох частинах, частина 2. серія: соціально-педагогічна. – кам’янець-подільський : Медобори-2006, 2012. – с. 380–390.
5. Прохоренко Л. І. особливості мотиваційного компоненту саморегуляції у молодших школярів із затримкою психічного розвитку в навчальній діяльності / л. і. Прохоренко // освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. –2012. – вип. 3(1). – с. 129–133.
Опубліковано
2020-02-03
Як цитувати
Бужинецька, К. (2020). Психологічні бар’єри в навчанні дітей із затримкою психічного розвитку. Особлива дитина: навчання і виховання, 3(92), 35-43. https://doi.org/10.33189/ectu.v3i92.30