НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ОСНОВА ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА: НА ПРИКЛАДІ ДОСВІДУ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ В ХАРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ

  • Олена Друганова Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
  • Вікторія Коваленко Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
  • Наталія Сінопальнікова Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Ключові слова: професійна підготовка, вчителі-логопеди, діти з порушеннями мовлення, навчання через дослідження, Сковорода-Хаб

Анотація

Одним із пріоритетних завдань сучасної логопедії є підготовка компетентних, висококваліфікованих учителів-логопедів для роботи з дітьми з функціональними мовленнєвими освітніми труднощами у міждисциплінарному контексті. У статті розглядаються питання підготовки майбутніх учителів-логопедів до професійної діяльності із застосуванням технології навчання через дослідження в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди.

Мета дослідження – проаналізувати й узагальнити досвід реалізації навчання через дослідження у процесі підготовки майбутніх учителів-логопедів у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди.

Навчання через дослідження сприяє не лише поглибленню теоретичних знань, а й розвитку критичного мислення, практичних навичок, творчої самостійності та професійної компетентності. Одним із шляхів реалізації обраного наукового підходу є технологія «прямого впливу», що передбачає залучення здобувачів до науково-дослідної діяльності в межах студентських наукових гуртків, конференцій, Сковорода-Хабу, олімпіад, тижнів науки, проведення виїзних занять на базі університетських кафедр, впровадження програм внутрішньої та міжнародної академічної мобільності тощо. Технологія «опосередкованого впливу» передбачає осучаснення психодидактичного компонента університетського освітнього середовища, зміну структури вивчення навчальних дисциплін, посилення медико-біологічної складової підготовки, широке застосування інтерактивних методів навчання, впровадження індивідуальних проєктів, оновлення змістового наповнення освітніх компонентів, залучення до освітнього процесу професіоналів-практиків та провідних науковців з інших закладів вищої освіти у формі гостьових лекцій, круглих столів. Важливо забезпечити інтеграцію наукових досліджень в освітній процес, розвиток дослідницьких навичок здобувачів, використання сучасних технологій та дотримання етичних стандартів.

Посилання

Особлива дитина: навчання і виховання. №1(113). 2024. с.
Опубліковано
2024-07-02
Як цитувати
Друганова, О., Коваленко, В., & Сінопальнікова, Н. (2024). НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ОСНОВА ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА: НА ПРИКЛАДІ ДОСВІДУ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ В ХАРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ. Особлива дитина: навчання і виховання, 114(2), 143-161. https://doi.org/10.33189/ectu.v114i2.179