Структура та зміст програми формування взаємовідносин старших дошкільників із синдромом Дауна

  • Ірина Михновецька Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
Ключові слова: програма формування взаємовідносин, діти з синдромом Дауна, компоненти та критерії взаємовідносин.

Анотація

Детально описано та обґрунтовано сутність програми формування взаємовідносин старших дошкільників із синдромом Дауна. Зазначено мету, завдання та структурні елементи програми. Детально проаналізовано прийоми роботи та теми занять. Програма подана у таблиці для кращого усвідомлення всіх структурних компонентів та кращого розуміння сутності реалізації в процесі навчально-виховної роботи. Програма побудована з опорою на компоненти взаємовідносин, а саме: інтрасуб’єктний та інтерсуб’єктний. Кожне заняття поділене на вступну, основну та завершальнучастини для кращого розуміння і реалізації завдань педагогом під час діяльності. Також визначено етапи роботи (підготовчий, корекційно-розвивальний та завершальний) із зазначенням кількості занять, відповідно до кожного з них.

Посилання

1. Тюков А. А. психология образования: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / а. а. тюков. – М. : издательство Юрайт, 2019. – 177 с. (2-е изд., перераб. и доп.).
2. ЩедровицькийГ. схеми миследіяльності – системно-структурна будова, значення і зміст / Георгій Щедровицький// психологія і суспільство. – 2005. – № 4. – с. 29–39.
3. Baker JK, Fenning RM, Crnic Ka, Baker BL, Blacher J. Prediction of social skills in 6-year-old children with and without developmental delays: Contributions of early regulation and maternal scaffolding. American Journal on Mental Retardation. 2007;112:375–391.
4. Michael J. Guralnick, PhD. Early Intervention Approaches to Enhance the Peer-Related Social Competence of Young Children With Developmental Delays A historical Perspective. Infants Young Child. 2010 Apr; 23(2): 73–83.doi: 10.1097/IYC.0b013e3181d22e14
Опубліковано
2020-02-03
Як цитувати
Михновецька, І. (2020). Структура та зміст програми формування взаємовідносин старших дошкільників із синдромом Дауна. Особлива дитина: навчання і виховання, 3(92), 84-94. https://doi.org/10.33189/ectu.v3i92.35