Теоретико-методологічні засади функціональної системи формування та корекції мовленнєвої діяльності молодших школярів із інтелектуальними порушеннями

  • Оксана Боряк Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Ключові слова: мовленнєва діяльність; порушення мовлення; інтелектуальні порушення; розумова відсталість; функціональна система формування та корекції

Анотація

Під час дослідження було проаналізовано складний комплекс анатомофізіологічних, психологічних та соціальних чинників, які обумовлюють якісну своєрідність процесу мовленнєвого розвитку, велику поширеність та стійкість порушень мовлення у дітей із інтелектуальними порушеннями молодшого шкільного віку. Визначено пріоритетні напрями розв’язування проблеми формування та корекції мовленнєвої діяльності обраної категорії дітей.

Посилання

1. Боряк О. В. діагностика, формування й корекція мовленнєвої діяльності дітей із порушеннями інтелектуального розвитку молодшого шкільного віку теорія і практика : [монографія] / о. в. боряк. – суми : вид-во сумдПУ імені а. с. Макаренка, 2018. – 507 с.
2. Конопляста С. Ю. ринолалія від а до Я: Монографія / с. ю. конопляста. – к.: книгаплюс, 2016. – 312 с.
3. Корнев А. Н. основы логопатологии детского возраста: клинические и психологические аспекты / а. н. корнев. – сПб.: речь, 2006. – 380 с.
4. критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів з порушеннями розумового розвитку: навчально-методичний посібник / о. в. чеботарьова, Г. о. блеч та ін.; за ред.: о. в. Чеботарьової, і. в. Гладченко. – к., ісП наПн України, 2016. – 81 с.
5. Соботович Е. Ф. Механизмы речевой деятельности в норме и патологии / е. Ф. соботович // дети с проблемами в развитии. – 2004. – № 2. – с. 4–6.
Опубліковано
2020-01-27
Як цитувати
Боряк, О. (2020). Теоретико-методологічні засади функціональної системи формування та корекції мовленнєвої діяльності молодших школярів із інтелектуальними порушеннями. Особлива дитина: навчання і виховання, 1(90), 52-60. https://doi.org/10.33189/ectu.v1i90.17