Теоретичні аспекти формування концепції раннього втручання в психолого-педагогічних дослідженнях

  • Людмила Некраш Центр раннього розвитку ВБО «Даун Синдром»
Ключові слова: раннє втручання, особливі потреби, порушення розвитку

Анотація

Узагальнено історичні аспекти формування концепції раннього втручання. Виявлено, що концепція раннього втручання формувалася на основі наукових досліджень, клінічного і практичного досвіду різних дисциплін (охорона здоров’я матері і дитини, дошкільна освіта, спеціальна педагогіка, психологія розвитку і нейробіологія), а також під впливом ініціатив і поширення руху батьків дітей з особливими потребами. Встановлено, що сучасна модель раннього втручання пропонує нові теоретичні уявлення і практичні підходи до розуміння проблем і потреб дітей раннього віку з порушеннями розвитку, у тому числі й немовлят, а також їх родин. Наразі актуальними є: перехід від форм втручання, спрямованих на дитину і усунення захворювання, до залучення батьків\опікунів, членів родини, місцевої громади; долучення до цільової групи й дітей з ризиком виникнення порушень розвитку; перехід до функціональної класифікації, зокрема, Міжнародної класифікації функціонування (МКФ)

Посилання

1. Meisels S. J., Shonkoff J. P. (2000). Early childhood intervention: A continuing evolution. In J. p. Shonkoff, S. J. Meisels (Eds.), Handbook of early childhood intervention (second editon, pp. 3–31). Nev york: Cambridge universiny press.
2. Guralnick M. J. (1998). the effectiveness of early intervention for vulnerable children: A developmental perspective. American Journal on Mental Retardation, 102, 319–345.
3. Guralnick M. J. (2011) Why early intervention works: A systems perspective. Infants and young Children. 24, 6–28.
4. European Agency (2005). Early Childhood Intervention: Analysis of Situations in Europe – Key Aspects and Recommendations. Available on the http://www.european-agency.org/publications/ereports/early-childhood-intervention/early-childhood-intervention-analysis-ofsituations-in-europe-key-aspects-and-recommendations website (retrieved 22.08.2013)
5. Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я: діти та підлітки (версія): МкФ-дп [електронний ресурс]. – режим доступу: http://moz.gov.ua/uploads/1/5263-dn_20180523_981_dod_2.pdf
6. розпорядженням кабінету Міністрів україни від 27 грудня 2017 р. № 1008-р[електронний ресурс]. – режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1008-2017-%D1%80
7. доброва-крол н. раннее вмешательство: ключевые аспекты и международный опыт. Международный детский фонд оон (ЮнисеФ) / н. доброва-крол. — к., 2014. — 48 с.
8. Dunst, C. J. (2004). An integrated framework for practicing early childhood intervention and family support. perspectives in Education, 22(2), 1–16.
9. EADSNE (2010), Early Childhood Intervention – progress and Developments, 2005– 2010.
10. Ramey S., Ramey C., & Lanzi R. (2007). Early intervention: Background, research findings, and future directions. In J.W. Jacobson, J. A. Mulick, & J. Rojahn (Eds.). handbook of intellectual and developmental disabilities (pp. 445–463). Ny: Springer.
11. Кукуруза Г. В. ефективність програм раннього втручання для дітей з порушенням психічного розвитку / г. в. кукуруза // вісник харківського національного університету імені в. н. каразіна. серія : психологія. – 2013. – № 1046, вип. 51. – с. 184–186. – режим доступу: http://nbuv.gov.ua/uJRN/VKhIpC_2013_1046_51_42.
12. King G., Strachan D., Tucker M. et all. the Application of a transdisciplinary Model for Early Intervention Services//Infants & young Children. – July/September 2009 – Vol. 22 – Issue 3 – p. 211–223.
13. Аксенова О. Ж., Баранова Н. Ю., Емец М. М., Самарина Л. В. (2012) стандартные требования к организации деятельности службы раннего вмешательства. санкт-петербург.
14. Early Childhood Outcomes Center (2011). Summary of 2011 child outcomes data. http://www.fpg.unc.edu/~eco/assets/pdfs/outcomesforchildrenfinal.pdf
15. Eurlyaid (Eds.) (1997). Meeting of the working party Eurlyaid Cannaro, 9–12.10.1997. (unpublished working paper).
Опубліковано
2020-01-16
Як цитувати
Некраш, Л. (2020). Теоретичні аспекти формування концепції раннього втручання в психолого-педагогічних дослідженнях. Особлива дитина: навчання і виховання, 4(89), 88-95. https://doi.org/10.33189/ectu.v4i89.12