(1)
isp200 isp200. До питання створення універсальних освітніх програм для дітей з особливими мовленнєвими потребами. ОДНВ 2022, 1, 53-68.