(1)
isp200 isp200. Соціальний запит до рівня професійної компетентності сучасного вчителя-логопеда. ОДНВ 2021, 97, 57-64.