Стратегії навчання англійської мови учнів із порушеннями слуху в умовах бімодальнобілінгвального підходу

  • Олена Дробот Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
  • Анна Замша Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
Ключові слова: англійська мова, бімодально-білінгвальний підхід, діти з порушеннями слуху, глухі, іноземна мова, напівглухі, національна жестова мова, словесна мова, стратегії навчання.

Анотація

Окреслено зміст проблеми навчання англійської мови учнів із порушеннями слуху. За результатами теоретичного аналізу виокремлено та описано специфіку трьох основних стратегій навчання англійської мови глухих та напівглухих учнів: орально-ауральну стратегію; парціальнолінгвальну стратегію; полілінгвальну стратегію.

Посилання

1. Адамюк Н. Б., Дробот О. А. до проблеми розроблення вітчизняної концепції бімодально-білінгвального підходу до навчання глухих і напівглухих осіб. інноваційна педагогіка. 2018. вип.7, т.1. С.125–129.
2. Дробот О., Замша А., Федоренко О. Бімодально-білінгвальний підхід до організації навчання глухих та слабкочуючих. особлива дитина : навчання і виховання. 2017. № 4 (84). С. 37– 46.
3. Замша А., Федоренко О. Педагогічні аспекти навчання англійської мови учнів із порушеннями слуху. особлива дитина : навчання і виховання. 2016. №3. С. 53– 61.
4. Domagała-Zyśk Е. (Ed.) English as a foreign language for deaf and hard of hearing persons in Europe. lublin: Wydawnictwo Kul, 2013.
5. Domagała-Zyśk Е. Beliefs about learning English as a foreign language – experience of deaf and hard-of-hearing polish adolescents. Zeszyty Naukowe uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. 2015. т.90. р.16–29.
6. Gulati B. International experience of teaching deaf and hard of hearing students at university level – a short review. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy. 2015. Nr. 15(8). р. 151–156.
7. Krakowiak K. Dar języka. lublin: Wydawnictwo Kul, 2012.
8. Silverio Hernández М. learning of a Second language in Children with hearing Impairment. Research Report. 2017. Soria: universidad de Valladolid.
Опубліковано
2020-02-03
Як цитувати
Дробот, О., & Замша, А. (2020). Стратегії навчання англійської мови учнів із порушеннями слуху в умовах бімодальнобілінгвального підходу. Особлива дитина: навчання і виховання, 2(91), 7-13. https://doi.org/10.33189/ectu.v2i91.20