До проблеми вивчення гіперактивного розладу із дефіцитом уваги у дітей молодшого шкільного віку

  • Ксенія БУЖИНЕЦЬКА Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
Ключові слова: психологія, діти з особливими освітніми потребами, неуважність, порушення самоконтролю, розлади поведінки, труднощі в навчанні, дефіцит комунікативних навичок, вторинні ускладнення гіперактивності.

Анотація

У статті окреслені особливості навчання, виховання і розвитку дітей, які обтяжені
гіперактивним розладом із дефіцитом уваги.
За даними численних учених гіперактивність зумовлена фізіологічно і трактується як
порушення функціонування ланцюгового зв’язку між лобовою ділянкою кори головного
мозку та базальними гангліями, які беруть участь у здійсненні вищої нервової діяльності,
зокрема процесів мислення, вираження емоцій і протікання навчального процесу.
Наголошено, що проблема виникнення таких проявів у дітей залишається актуальною в
науковому колі сучасних досліджень, зокрема питання навчання дошкільників і молодших
школярів з гіперактивним розладом із дефіцитом уваги посідає особливе місце, оскільки
специфіка проявів порушення накладає негативний вплив на їхню поведінку, зумовлює
певні труднощі під час засвоєння навчального матеріалу, впливає на рівень сформованості
необхідних знань, умінь, навичок тощо.

Посилання

Особлива дитина: навчання і виховання. − № 2 (106). – С. 49-58
Опубліковано
2022-07-18
Як цитувати
БУЖИНЕЦЬКА, К. (2022). До проблеми вивчення гіперактивного розладу із дефіцитом уваги у дітей молодшого шкільного віку. Особлива дитина: навчання і виховання, 106(2), 49-58. https://doi.org/10.33189/ectu.v106i2.105