1.
isp200 isp200. Особливості слухомовленнєвого розвитку дітей з кохлеарними імплантами. ОДНВ [інтернет]. 26, Вересень 2021 [цит. за 27, Жовтень 2021];103(3):7-16. доступний у: http://ojs.csnukr.in.ua/index.php/Exceptional_child/article/view/75