isp200 isp200. «Особливості слухомовленнєвого розвитку дітей з кохлеарними імплантами». Особлива дитина: навчання і виховання, вип. 103, вип. 3, Вересень 2021, с. 7-16, doi:10.33189/ectu.v103i3.75.