[1]
Л. ТРОФИМЕНКО, «ОСВIТНI ТРУДНОЩI В УЧНIВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСIВ З АЛАЛIЄЮ», ОДНВ, вип. 108, вип. 4, Груд 2022.