isp200 isp200. Особливості слухомовленнєвого розвитку дітей з кохлеарними імплантами. Особлива дитина: навчання і виховання, v. 103, n. 3, p. 7-16, 26 Вер 2021.