(1)
isp200 isp200. Основні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з когнітивними порушеннями в умовах компетентнісного підходу. ОДНВ 2021, 103, 56-66.