(1)
isp200 isp200. Особливості слухомовленнєвого розвитку дітей з кохлеарними імплантами. ОДНВ 2021, 103, 7-16.