(1)
Кобильченко, В. Зорове сприймання та його порушення в дитячому віці. ОДНВ 2020, 4, 46-59.