(1)
isp200 isp200. До проблеми вивчення гіперактивного розладу із дефіцитом уваги у дітей молодшого шкільного віку. ОДНВ 2022, 106, 49-58.